Op de jaarlijkse bijeenkomst met het thema "Terugkijken en Vooruitzien" ging veel aandacht uit naar het actieplan rond open standaarden en open source. Zo wees de Directeur-Generaal van Energie en Telecom bij het Ministerie van Economische Zaken, Mark Frequin, erop dat het plan de uitvoering van de motie Vendrik is.

Tijd van praten voorbij

Voor Frequin is het duidelijk dat de tijd van praten echt voorbij is en dat er nu actie moet volgen. Hij benadrukte ook dat het actieplan, hoewel formeel geen wet, wel het dichtste is dat je bij een wet kunt komen zonder echt een wet te maken.

Eerder had staatssecretaris Ank Bijleveld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het belang van open standaarden nog eens onderstreept. Haar ministerie was betrokken bij het actieplan en de verdediging daarover, en participeert tevens in het programma OSOSS.

Ze begon haar toespraak met het vergelijken van standaarden met het kopen van een kadootje voor kerstmis of Sinterklaas: "U weet dat hij Warcraft heel mooi vindt, koopt het en geeft het hem cadeau. Vol enthousiasme pakt hij het uit. Maar dan zegt hij verdrietig: "Dit spel kan ik niet spelen, want het is voor een andere spelcomputer".

Laatste OSOSS-prijs voor moederorganisatie

Een opmerkelijk moment was de uitreiking van de prijs voor de meest open overheidsorganisatie aan Stichting ICTU, waaronder het programma OSOSS ook valt. De organisatie blijkt het best in staat te zijn gebruik te maken van vooral open standaarden en werkt ook met open-sourceprogrammatuur zoals OpenOffice.org.

De conferentie, die door veel bezoekers als goed georganiseerd werd bestempeld, is de laatste onder de vlag van OSOSS. Het overheidsprogramma houdt aan het einde van het jaar op te bestaan, omdat de invulling van dat gedeelte van de motie Vendrik uit 2002 is volbracht. Volgend jaar zal een nieuwe organisatie worden opgetuigd om het actieplan van Staatssecretaris Heemskerk te verwezenlijken.