Onder Landis ICT Group BV vallen vrijwel alle Nederlandse activiteiten en alle medewerkers van de Nederlandse vestigingen. Buitenlandse activiteiten van Landis vallen niet onder deze faillissementsaanvraag. Het automatiseringsbedrijf heeft dit maandagmiddag bekend gemaakt. De rechtbank in Utrecht heeft het bankroet inmiddels uitgesproken. Op 23 april vroeg Landis al surséance voor dit bedrijfsonderdeel aan. Op dat moment werd nog in overleg met de Ondernemingsraad onderzocht of een continuïteitsplan haalbaar was. Tijdens de onderhandelingen werd echter duidelijk dat de reële waarde van de debiteurenportefeuille van de Landis ICT Group veel lager was dan eerder werd aangenomen. Landis blijkt hierdoor niet in staat uit eigen middelen een herstructurering door te voeren. De distributietak van het bedrijf werd op 25 april al overgedaan aan de Westcon Group, dochter van het Zuid-Afrikaanse Datatec. Dit betekent dat ruim vijfhonderd medewerkers in dienst zullen treden van Westcon. Met de directie van dochter Citee BV is inmiddels definitieve overeenstemming bereikt over de volledige terugkoop van de onderneming via een management buy-out. Dit betekent dat de werkgelegenheid van zo'n 300 mensen gewaarborgd blijft.