Als de verkoop van de verschillende bedrijfsonderdelen daadwerkelijk doorgaat, is de werkgelegenheid van een kleine 900 van de in totaal 1500 Nederlandse werknemers gewaarborgd. Landis voert momenteel nog gesprekken met andere overnamekandidaten. Hiermee zouden dan eventueel nog eens honderd tot tweehonderd werknemers hun baan kunnen houden, zo heeft Landis vandaag bekend gemaakt. Met dochteronderneming Future Telecom is in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de vaste en mobiele netwerken. Ook wordt er met Future Telecom gesproken over de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van Landis Rental Services. Via een management buy-out kan eventueel de werkgelegenheid van de servicestak van Landis worden behouden. Inmiddels heeft Landis Group in hoofdlijnen een akkoord met vier leden van het Landis management voor overdracht van de Professional, Managed, Edcucational en deel de Application Services bedrijfsonderdelen.