In de laatste twee jaar is het percentage innovatieve bedrijven vrijwel constant, en nog steeds aanmerkelijk lager dan enkele jaren terug. Dit ondanks het feit dat een kwart van de ondernemers hun uitgaven aan innovatie opschroeven. Dit blijkt uit de rapportage 'Innovatie in het MKB' van EIM. Sinds 2002 is het percentage innovatieve bedrijven vrijwel stabiel: 68 procent van de ondernemers geeft aan in de afgelopen drie jaar ten minste één innovatie te hebben doorgevoerd. Veel ondernemers geven aan de uitgaven aan innovatie te verhogen. Een kwart van de ondernemers zegt in 2004 meer te spenderen aan vernieuwing dan in 2003, volgens de onderzoekers bewijs voor een aantrekkende economie. Het jaar 1999 was een topjaar als het ging om innovatie in het mkb. De grote vraag van afnemers in alle sectoren, de internethype en het naderende millenniumprobleem verleidden veel ondernemers om te investeren in nieuwe producten, diensten of werkmethoden. Tot het voorjaar van 2002 nam het aandeel innovatieve bedrijven hierna snel af (van 87 procent tot 65 procent). Met de Innovatiebarometer meet EIM sinds 1999 jaarlijks hoeveel mkb-bedrijven zich bezighouden met innovatie en in welke vorm.