De patentonderzoeker in kwestie werkte sinds 2008 bij het bureau aan de toekenning van octrooien. De eerste jaren deed hij zijn werk nog naar tevredenheid, maar later gooide hij het bijltje erbij neer. Hij heeft jarenlang kunnen doen wat hij wilde in de baas z'n tijd en ging zelfs middagjes golfen zonder dat er een haan naar kraaide.

Erbij gelapt

Dat blijkt uit onderzoek van overheidsorgaan OIG (PDF) en die is niet positief over het patentbureau. De werkgever hield werknemers nauwelijks in de gaten en had daar ook geen middelen voor. Zelfs toen een collega de golfende onderzoeker er per brief bijlapte, ondernam het USPTO geen actie.

Op z'n minst heeft de man 730 uur niet gewerkt en de OIG eist van het USPTO dat het te veel betaalde salaris (zo'n 25.000 dollar) wordt teruggevorderd. Hij heeft ontslag genomen zodra het OIG hem sommeerde een verklaring af te komen leggen.

Slecht functioneren USPTO

Dit is helaas geen incident, want er zijn structurele problemen bij het USPTO op dit gebied. Het parlement toonde zich vorig jaar ontzet over misbruik van de thuiswerkregeling van het bureau, vooral toen de Washington Post ontdekte dat het patentbureau de ergste gevallen onder de pet hield toen de OIG onderzoek deed.