Het touwtrekken om netneutraliteit bereikt langzaamaan het kookpunt. D66-Europarlementariër Marietje Schaake doet verwoede pogingen de Europese liberale fractie (waar D66 inzit) te overtuigen van striktere netneutraliteit. Daartoe heeft ze verschillende amendementen geformuleerd (zie onderaan). In de leidende Industriecommissie (ITRE) waren namelijk eerdere amendementen op Kroes' plan weer goeddeels teruggedraaid.

Schaake: "Het is nog te vroeg om te juichen, maar uit informele gesprekken lijkt een meerderheid van het Europees Parlement deze definitie en garanties van netneutraliteit te steunen."

Steun meerderheid onduidelijk

GroenLinks juicht het initiatief toe, maar benadrukt dat het vooral damage control is na de ITRE-stemming, en de grote vraag of Schaake de liberale fractie achter zich krijgt. Volgens GroenLinks-politica Judith Sargentini komt de nieuwe tekst min of meer overeen met eerdere wijzigingen van de commissies Burgerlijke vrijheden en consumentenbescherming.

"Hartstikke goed dat D66 probeert netneutraliteit te redden. Maar wat telt is: zit de liberale fractie in de zak bij de telecomindustrie? Dat is afwachten tot de plenaire stemming. Eerst zien, dan geloven," aldus GroenLinks-parlementariër Judith Sargentini. Op 3 april stemt het Europarlement in zijn geheel over het telecompakket, waar netneutraliteit onderdeel van is.

ALDE AMDS Plenary on Single Market for Electronic Communications