De Amerikaan, sinds kort hoogleraar aan de Harvard Law School, is een van de bekenste voorvechters van het inperken van het huidige auteursrecht. Volgens hem staan de door het internet geboden mogelijkheden in conflict met het traditionele auteursrecht. In 2001 richtte Lessig Creative Commons op, een organisatie die meerdere licenties aanbiedt waarmee rechthebbenden werken gratis ter beschikking kan stellen aan derden.

"Zijn boeken, artikelen en weblogs zijn van grote invloed op het wetenschappelijke en politieke discours, zowel op het terrein van de (informatie)rechtswetenschap als op dat van de communicatiewetenschap", aldus de Universiteit.

Open content

Erepromotor is prof. mr. Bernt Hugenholtz, hoogleraar Informatierecht en directeur van het Instituut voor Informatierecht (IViR). Naar aanleiding van het verlenen van het eredoctoraat wordt in samenwerking met Creative Commons Nederland (CC-NL) het symposium ‘Open Content and Academic Publishing: Challenges for the Future' georganiseerd.

In 1998 werd Lessig beschuldigd in een onderzoek naar de monopolie-positie van Microsoft. Volgens de Windows-maker was Lessig, die door de rechter aangesteld was als onderzoeker, bevooroordeeld. In 2004 verklaarde Lessig e-mail failliet.