LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is niet zo eenvoudig als zijn naam doet uitschijnen. Het project LDAP Account Manager (LAM) wil daar iets aan doen.

Webgebaseerde interface

Het biedt namelijk een webgebaseerde interface aan waarmee allerlei beheertaken voor LDAP eenvoudig uit te voeren zijn, zoals het wijzigen van gegevens van gebruikers, groepen, Samba-domeinen, hosts en mailaliassen, het aanmaken van profielen voor gebruikersaccounts, het instellen van quota voor bestandssystemen, een editor voor organisatie-eenheden, enzovoort.

Power users kunnen nog altijd hun toevlucht nemen tot de geïntegreerde LDAP-browser waarmee LDAP-entry's rechtstreeks aan te passen zijn. LAM laat ook toe om een CSV-bestand te uploaden met accountgegevens als je meerdere personen of andere objecten tegelijkertijd wil aanmaken.

PDF met gegevens aanmaken

LAM kan ook een pdf aanmaken met alle relevante gegevens over een gebruiker, waarbij je ook zelf kunt kiezen welke gegevens je op je pdf te zien wil krijgen en in welke volgorde. En het bijbehorende programma lamdaemon kan home-directory's voor je gebruikers aanmaken en quota beheren, zowel lokaal als op een remote server.

LDAP Account Manager draait op elke webserver met PHP5-support en verbindt met je LDAP-server via SSL/TLS of onversleuteld. De uitgebreide documentatie geeft informatie over alle mogelijkheden en er zijn enkele howto's te vinden voor specifieke scenario's. Er is ook een commerciële Pro-versie van LDAP Account Manager, met uitgebreidere mogelijkheden zoals self-service voor je gebruikers en extra accountmodules zoals voor Zarafa.