Piraterijbestrijder Brein had Leaseweb gedagvaard in een kort geding dat donderdag zou plaatsvinden. Nu de hostingprovider een onthoudingsverklaring heeft ondertekend en de naw-gegevens heeft verstrekt, is het kort geding niet meer nodig.

De verklaring houdt in dat Leaseweb een dwangsom van 50.000 euro per dag moet betalen als het Demonoid 'of een eventuele variant daarvan' weer online zet, aldus Brein.

Demonoid is volgens Brein één van de grootste torrentsites ter wereld. Eerder bleek uit een door TNO ontwikkelde steekproef dat 93,8 procent van de torrent-links op de site, verwees naar wat Brein aanmerkt als 'illegale bestanden'. Brein-directeur Tim Kuik zegt dat het probleem niet bij het Bittorrent-protocol ligt. "Er is niets mis met de Bittorrent-technologie, maar het gaat erom hoe je die gebruikt", aldus Kuik.

"Demonoid maakt systematisch en structureel gebruik van de beschikbaarheid van illegale bestanden en dat is niet toegestaan", aldus Kuik. Volgens de Brein-voorman doet het niet terzake dat de 'illegale bestanden' zelf niet door de hostingprovider worden aangeboden. Leaseweb-advocaat Van der Goen is juist van mening dat dit punt bijdraagt aan de juridische onduidelijkheid omtrent de legaliteit van torrentsites.

Hoger beroep

De advocaat kondigt dan ook aan dat de schikking geen gevolgen heeft voor het hoger beroep van Leaseweb in de Everlasting-zaak. Eind juni oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter dat Leaseweb de naw-gegevens van de beheerder van torrentsite Everlasting.nu moest overhandigen aan Brein. Leaseweb tekende beroep aan omdat dit 'een onaanvaardbare en ongerechtvaardigde aantasting is van de uitingsvrijheid die inherent is aan het internet'.

"De schikking is gedaan uit praktische overwegingen. Leaseweb concentreert zich op het hoger beroep in het kort geding rondom Everlasting, zodat er eindelijk een duidelijke jurisprudentie ontstaat rondom torrentsites", aldus Van der Goen tegenover Webwereld. Desalniettemin zegt Van der Goen dat een kort geding niet altijd tot de gewenste duidelijkheid leidt. "Dan is een bodemprocedure nog mogelijk", aldus de jurist.