"De website Everlasting.nl faciliteert het up- en downloaden van bestanden met film-, muziek- en andere auteursrechtelijk beschermde werken", oordeelde het gerechtshof van Amsterdam. Hiermee handhaaft de rechter eerder vonnis. De voorzieningenrechter bepaalde vorig jaar dat hosting provider Leaseweb de bittorrentsite Everlasting moest afsluiten en naam en adresgegevens van de sitehouder aan Stichting Brein moest overhandigen.

Het Hof concludeerde dat 'Everlasting welbewust een faciliterende rol speelde bij het op grote schaal inbreuk maken op de auteursrechten en/of naburige rechten'.

De rechter verwierp daarmee de argumenten van Leaseweb. De hoster bestreed het illegale karakter van Everlasting door erop te wijzen dat gebruikers zelf controleren welke bestanden zij uploaden. Bovendien worden worden bestanden in blokjes gehakt en verzonden. Het auteursrecht zou niet opgaan voor die blokjes.

Argumenten Leaseweb niet van belang

"Het uploaden kan weliswaar worden uitgeschakeld, maar dat gebeurt kennelijk niet op grote schaal," wierp de rechter tegen. "Het systeem kan immers niet werken zonder het uploaden", schreef deze in het vonnis.

Dat de naam van het bestand vaak niet strookt met de inhoud is voor de rechter ook geen argument. "Een systeem van bestandenuitwisseling functioneert bij de gratie van een voldoende betrouwbare benaming van die bestanden", vond hij.

Ongeveer hetzelfde geldt voor de vraag of de bestanden rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. "Het zal ongetwijfeld – en mogelijk zelfs regelmatig – voorkomen dat ook bestanden die door de producent zijn voorzien van een beveiligingscode worden aangeboden. Zonder de sleutel van de code kan de gebruiker echter niets met die bestanden. Het zijn dan ook niet die bestanden waar het bij de uitwisseling om gaat en zij zullen bij de uitwisseling geen rol van betekenis spelen."

Stichting Brein tevreden

Leaseweb tekende in 2007 beroep aan omdat dit 'een onaanvaardbare en ongerechtvaardigde aantasting is van de uitingsvrijheid die inherent is aan het internet'. Maar verstrekte echter wel de vereiste gegevens. De hoster verstrekte deze gegevens 'uit praktische overwegingen'. "Leaseweb concentreert zich op het hoger beroep in het kort geding rondom Everlasting, zodat er eindelijk een duidelijke jurisprudentie ontstaat rondom torrentsites", verklaarde de advocaat Van der Goen van Leaseweb in 2007.

Stichting Brein is blij met de uitspraak en vindt dat dit vonnis bewijst dat de meldingen van de stichting betrouwbaar zijn. "De hosting provider handelt onrechtmatig als hij ondanks zo een betrouwbare melding weigert de naam, adres, woonplaats gegevens af te geven en de site af te sluiten", zegt directeur Tim van Kuik.

Leaseweb blij met uitkomst

Leaseweb ziet de uitspraak niet als een verlies. Het was juist de bedoeling van het bedrijf om jurisprudentie te krijgen over torrentsites. "Verloren is een groot woord. Het is meer een voortzetting van wat er in het kort geding is gebeurd", legt managing director Con Zwinkels van Leaseweb uit. "Waar wij nu juist op zoek naar zijn is duidelijkheid over wat nu wel of niet geoorloofd is op het internet volgens Nederlands recht."

Zwinkels is dan ook te vreden dat er nu dudielijkheid is over de juridische status van torrents. Volgens hem werden Bittorrents in Nederland jarenlang als legaal gezien. "En als van de ene op de andere dag dat als illegaal wordt bestempeld, wil je toch wel zeker weten of dat inderdaad het geval is." Volgens de managing director is nu duidelijk dat bittorrentsites niet mogen. Leaseweb had al aan de hand van de vorige uitspraak besloten alle bittorrentsites van haar netwerk te weren en laat weten hier gewoon mee door te gaan.