Dat oordeelt de Raad voor de Journalistiek. De klacht van Leaseweb tegen de hoofdredacteur en een redacteur van Parool, alsmede tegen columniste Karin Spaink is ongegrond verklaard. Deze uitspraak heeft de Raad voor de Journalistiek maandag gepubliceerd.

Het ging om het nieuwsbericht Politie liet kinderporno lopen van Schulte van 19 februari 2008 op grond van onderzoek van Spaink, verwoord in een column in dezelfde krant.

Kinderporno ondanks filter

Daaronder is wederhoor opgenomen van Leaseweb. Volgens de Raad van de Journalistiek is hiermee afdoende tegemoet gekomen aan de eis tot wederhoor die geldt in de journalistiek ingeval van publicatie van een beschuldiging. Eén van de klachten van Leaseweb voor de Raad voor de Journalistiek betrof namelijk gebrek aan wederhoor.

Het ging om de zwarte lijst van de KLPD voor internetproviders - in gebruik bij UPC - waarop vier Nederlandse sites stonden die volgens Spaink werden gehost door Webazilla en Leaseweb. "Het KLPD oordeelt dat het bij twee van deze sites zeker om kinderporno gaat. Bij de twee andere wordt dat onderzocht."

In de media, onder meer in Nova, kreeg Leaseweb na de publicaties in Het Parool ervan langs daar ze zich te laks zou opstellen in het voorkomen van publicatie van kinderporno op sites die ze host.

Ongegrond

Leaseweb vond de beschuldigingen in Het Parool, genoteerd door Schulte en Spaink, ongerechtvaardigd en ongegrond. De lezer kon uit de artikelen opmaken dat Leaseweb willens en wetens kinderporno toestaat, waartegen de politie niet optreedt. Dus ging het volgens Leaseweb om onjuiste, misleidende en tendentieuze berichtgeving.

Leaseweb riep de hulp in van de KLPD om te getuigen. Dat resulteerde in een brief waarin de KLPD onder meer schrijft dat het naar aanleiding van de publicatie in Parool een nieuwe controle had uitgevoerd. Eerder werden de gewraakte sites namelijk in het buitenlang gehost, maar nu bleken alle vier de sites bleken te worden gehost via Nederlandse webhosting-bedrijven, twee ervan via Leaseweb.

Maar "op het moment van controle bleken de twee door Leaseweb gehoste bedrijven geen kinderpornografische afbeeldingen meer te bevatten, de twee overige nog wel", verklaarde het KLPD.

Dus, zegt Leaseweb, was de beschuldiging in Het Parool onkies. Immers, de KLPD liet ook nog weten dat Leaseweb zich aan de wet houdt en dat 'één telefoontje' naar Leaseweb volstaat om kinderporno te laten verwijderen.

Niet onzorgvuldig

Volgens de drie aangeklaagden van Het Parool is niet bericht dat Leaseweb willens en wetens meewerkte aan publicatie van kinderporno, maar alleen dat Leaseweb opereerde als hoster. Er is gecheckt bij de KLPD of het om vier sites met kinderporno ging. Van twee werd dat bevestigd. Dat juist die twee niet bij Leaseweb stonden, heeft het KLPD niet gemeld.

Volgens de Raad van de Journalistiek heeft Spaink voldoende eigen onderzoek uitgevoerd op verschillende websites, screenshots overlegd en en het KLPD-filter via UPC getest. "Het oordeel van Spaink dat het gaat om kinderporno is niet onzorgvuldig. Bovendien heeft zij als columniste een grote vrijheid om te bepalen hoe zij haar persoonlijke mening weergeeft."

Ook, schrijft de Raad, heeft Leaseweb op de zitting bevestigd dat zij de inhoud van gehoste websites niet controleert, niet kan voorkomen dat zij ruimte beschikbaar stelt aan websites met een ongeoorloofde inhoud, en het al evenmin mogelijk is om bij te houden welke inhoud gehoste websites door de tijd heen publiceren.

KLPD-filter geschrapt

Overigens ging het Karin Spaink er meer om aan te tonen dat kinderpornofilters niet werken. Daarin had ze succes: Justitie moest afzien van het verplicht stellen van filtering door providers.

Uiteindelijk besloot Leaseweb om wel te gaan controleren op mogelijke uitingen van kinderporno op gehoste sites. Een poging van de politie om te komen tot een kinderpornofilter liep spaak.

Leaseweb gaat niet in beroep tegen de uitspraak. "Uiteraard zijn we een andere mening toegedaan. Maar we leggen ons bij de uitspraak neer", aldus de woordvoerder tegenover Webwereld. Karin Spaink is opgetogen: "Ik ben erg blij. Het was gedegen journalistiek onderzoek en dat is hiermee bevestigd."