De internetprovider werd op 21 juni gesommeerd om de website Everlasting.nu offline te halen en de NAW-gegevens van de site-eigenaresse te verstrekken. Inmiddels heeft Leaseweb aan de eisen voldaan, maar bestrijdt het het vonnis uit principe.

Voor het hoger beroep heeft het bedrijf een memorie van grieven geschreven van 33 pagina's, die in handen is van Webwereld. Hierin stelt het bedrijf onder andere dat Stichting Brein vooral veel beweert en weinig onderbouwing levert.

"In deze zaak stelt Brein dat als een bestand de naam van een film draagt dat dit dan ook een film zal zijn. Er wordt niet gecontroleerd of dit correct is of niet", zegt Joel van der Goen, advocaat van Leaseweb tegenover Webwereld. "De lat is nu door de rechter zo laag gelegd dat iedereen een sommatiebericht kan sturen en sites offline gehaald moeten worden."

Van der Goen weet dat dit ook gebeurt en wijst op een sommatie van Brein rond een eDonkey-geval, waarbij de belangenorganisatie niet eens meer de moeite neemt om nog een voorbeeld te noemen. "Je hoeft dus niet eens meer te motiveren", verzucht Van der Groen. "Aan de andere kant kunnen we niet zomaar zonder duidelijke aanleiding websites van klanten offline halen."

Principieel

Voor Leaseweb is het verhaal erg principieel. De organisatie vreest dat als Brein bij het minste vermoeden een website kan platleggen, de belangenclub vrijwel ongelimiteerde controle over internet kan uitoefenen. De provider vreest dan ook dat dat de vrijheid van informatieuitwisseling en meningsuiting kan aantasten. Bovendien meent Leaseweb dat ze wel erg eenvoudig gedwongen kunnen worden om hun klantgegevens aan een niet-overheidsorganisatie te geven zonder voldoende bewijs.

Van der Goen benadrukt dat Leaseweb wel degelijk met Brein meewerkt op het moment dat de inbreuk op auteursrecht duidelijk is. "Ze hebben zo vaak een website offline gehaald, maar dan is er wel helder bewijs en geeft Brein aan waar de inbreuk speelt."

Flauw

Stichting Brein vindt de reactie van Leaseweb 'wat flauw'. "We zijn altijd bereid om een sommatie in een overleg toe te lichten", zegt Tim Kuik, directeur van de belangenorganisatie tegenover Webwereld. "Leaseweb stelt dan altijd belachelijke voorwaarden." Hierbij doelt Kuik op het verzoek om een bemiddelaar in te schakelen. "Die rol vervult de rechter al."

Kuik wijst er ook nadrukkelijk op dat zijn organisatie keer op keer bij de rechter gelijk krijgt. "Volgens Leaseweb geldt dat niet, omdat het casuïstiek is", vertelt hij vurig. "Ik heb er nooit moeite mee Leaseweb aan de lijst van casussen toe te voegen." Wel stelt hij vast dat Leaseweb momenteel beter gehoor geeft aan sommaties dan voor de rechtszaak. Hij ziet het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Het is nog niet zeker of de zaak ook een hoorzitting krijgt, omdat Brein nog niet heeft gereageerd op de motie van grieven.