De Leeuwarder Courant is de oudste Nederlandse krant die nog steeds onder de oprichtingsnaam wordt uitgegeven. De artikelen uit het archief zijn niet allemaal in het Nederlands geschreven. Ook Friese, Franse en Oudnederlandse krantenberichten uit het verleden van het dagblad zijn na te lezen, zo meldt het ANP.

Het online archief, dat woensdag door Commissaris van de Koningin Ed Nijpels wordt geopend, is na registratie gratis te gebruiken. Het project wordt gesponsord door de provincie Friesland.