Het ministerie zegt op de hoogte te zijn van de inbraak, die de hackers naar eigen zeggen zes maanden geleden al pleegden. De inbrekers zijn deze week pas met hun verhaal in de openbaarheid gekomen, omdat ze er eerst zeker van wilden zijn dat ze niet in de gaten werden gehouden door het leger. De groep, die volgens interviews met Amerikaanse nieuwsmedia vijftien leden telt afkomstig uit de VS, Engeland en Rusland, zegt software te hebben gestolen die het Amerikaanse leger gebruikt voor zijn netwerk van GPS-satellieten (Global Positioning System). Dit GPS wordt door verschillende legeronderdelen gebruikt om hun geografische positie te bepalen. Het GPS wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld kruisraketten en andere geleide projectielen naar hun doelwit te sturen. De hackers zeggen dat het programma niet kan worden gebruikt om data naar de satellieten te sturen en dat ze niet van plan zijn om het netwerk te ontregelen. De applicatie – 18 MB groot – is afkomstig van het Defense Informations Systems Network. De DISN Equipment Manager (DEM) zou kunnen worden gebruikt om het GPS te ontregelen, aldus een van de hackers. Ze hebben een kopie in handen gegeven van een expert in netwerkbeveiliging, die schermafdrukken van de applicatie op zijn website heeft geplaatst. De deskundige is tot nu toe ook de enige die met de hackers heeft `gesproken' via een IRC (Internet Relay Chat). Een woordvoerder van het ministerie van defensie in Washington noemt DISN Equipment Manager (DEM) een "niet-geheime toepassing voor het beheer van het netwerk." Ook bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie namen de hackers bij hun inbraak software mee. Het gaat hierbij om applicaties waarmee NASA juist indringers op zijn computernetwerken opspoort. Met deze UNIX-programma's zeggen de hackers de beveiliging van computers elders makkelijk te kunnen omzeilen. De NASA heeft nog niet op de claims van de groep gereageerd. De hackersgroep heeft zich de naam aangemeten van `Masters of Download' of MOD. Diezelfde afkorting gebruikte een groep beruchte computerinbrekers in de jaren tachtig: de `Masters of Deception' braken in verscheidene telefooncentrales in. Uiteindelijk werden een aantal leden opgepakt. MOD wordt ook gebruikt als afkorting voor `ministry of defensie' – de aanduiding voor het ministerie van defensie in Engels-talige landen. Als de claims van de nieuwe MOD kloppen is hun inbraak bij het Defense Informations Systems Network de ernstige schending tot nu toe van de computerbeveiliging bij het Amerikaanse leger. Begin maart werden twee Amerikaanse scholieren aangehouden die met behulp van een Israëlische hacker waren binnengedrongen in verschillende netwerken van de strijdkrachten van het VS. Ook daar werd – aldus het ministerie van defensie – geen geheime informatie blootgelegd. Het ministerie maakte nog vorige week bijzonderheden bekend over een vorig jaar gehouden oefening, waarbij militaire experts probeerden in te breken op niet-geheime overheidsnetwerken. Tijdens `Eligible Receiver' kwamen meer tekortkomingen in de beveiliging aan het licht dan de deskundigen hadden verwacht.