De cursus Cybercoaching besteedt verder aandacht aan de negatieve ervaringen die kinderen met het world wide web kunnen hebben, zoals pestmail, dreigementen en virussen.

Cybercoaching is een initiatief van de campagne Surf op Safe en Stichting De Kinderconsument. Volgens de bedenkers voelen veel docenten zich op het gebied van internet en computers 'ingehaald' door hun eigen leerlingen.

Kinderen zijn veelal opgegroeid met computers. Hierdoor is de belevingswereld van kinderen in tien jaar flink veranderd, stelt EZ.

Binnen het onderwijs is er dan ook grote behoefte om kinderen (tussen de 8 en 18) te leren hoe zij verantwoord en veilig kunnen internetten. Cybercoaching moet de docenten hierop voorbereiden.