Ook zou de apparatuur, die gebruik maakt van stemanalysesoftware van Israëlische makelij, gebruikt kunnen worden bij grenscontroles. Het gaat hierbij om Advanced Validation Solutions van Nemesysco, een softwarepakket dat al een paar jaar door een aantal grote verzekeringsmaatschappijen en enkele politiekorpsen in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Verschillende Britse ministeries zijn in druk overleg met de firma Capita, die onlangs de licentierechten voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland van deze stemanalyse software op de kop tikte. Chris Pond, de Britse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegegeven dat zijn ministerie de stemanalysesoftware test. Hij vindt het echter nog te vroeg om te kunnen zeggen of het een effectief wapen in de strijd tegen bijstandsfraude zal zijn. Deze fraude beloopt in het Verenigd Koninkrijk zo'n vier en een half miljard per jaar.

Enthousiasme

Anderen zijn minder terughoudend. Een hooggeplaatste ambtenaar vertelde de Sunday Times dat hij verwacht dat deze technologie aan het einde van dit jaar door verschillende overheidsdiensten zal worden gebruikt. Een saillant detail daarbij is dat Capita al verscheidene andere grote overheidscontracten in de wacht wist te slepen en dat Rod Aldridge, de topman van het bedrijf, nauw is gelieerd aan de Labour-top.

Vraagtekens

De meningen over de effectiviteit van de stemanalysesoftware, die is gebaseerd op de theorie dat iemand niet kan liegen zonder dat zijn stem 'stressverschijnselen' vertoont, lopen sterk uiteen. Zo zegt verzekeringsmaatschappij Admiral, die schadeclaims met betrekking tot gestolen auto's die nooit zijn teruggevonden met behulp van de stemanalysesoftware heeft geanalyseerd, 'significante besparingen' te hebben gerealiseerd. Andere verzekeringsmaatschappijen noemen besparingspercentages die rond de twintig schommelen. Een aantal Amerikaanse universiteiten en het onderzoekslaboratorium van de Amerikaanse luchtmacht daarentegen hebben niet veel op met de stemanalysesoftware. De onderzoekers van de luchtmacht zeggen: "De op stemanalyse gebaseerde leugendetectors signaleerden weliswaar stressverschijnselen in een stem, maar er kon niet worden bewezen dat die stress werd veroorzaakt door het vertellen van leugens."