Libertel-Vodafone behaalde over het boekjaar eindigend op 31 maart een nettowinst van 87 miljoen euro, tegen 72 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat nam met 52 procent toe van 126 tot 192 miljoen euro. Libertel-Vodafone behaalde een omzet van 1,14 miljard euro, een toename van 28 procent vergeleken met de 887 miljoen euro over het vorige jaar.Het bedrijf zag het aantal klanten het afgelopen jaar met 831.000 toenemen. Daarvan waren er 642.000 prepaidklanten en 189.000 postpaid, ofwel bellers met een abonnement. De totale marktpenetratie in Nederland liep volgens het bedrijf op van 49 tot 71 procent. Libertel-Vodafone heeft zijn marktaandeel naar eigen zeggen `goed gehandhaafd'.De groei van het aantal mobiele bellers zal volgens het bedrijf de komende jaren afvlakken. Niettemin ziet de mobiele operator groeimogelijkheden. Die moeten behaald worden door de bestaande bellers hun toestel meer te laten gebruiken. Nieuwe diensten, vooral datadiensten, moeten daarvoor zorgen.De klanten met een abonnement belden het afgelopen jaar in ieder geval al 20 procent meer, tot gemiddeld 220 minuten per maand. De gemiddelde jaaromzet per postpaidklant liep op van 713 tot 763 euro, maar bij de prepaidklanten daalde de gemiddelde omzet van 191 tot 172 euro.De daling komt volgens Libertel-Vodafone met name door een toename in het aantal niet-actieve prepaidklanten. Van de klanten met abonnement was 99 procent actief, van de prepaidklanten 87 procent. Een actieve klant is iemand die in de laatste drie maanden een betaald gesprek heeft gevoerd. De meer ervaren klanten gebruiken hun telefoon volgens Libertel-Vodafone steeds intensiever, zowel voor spraak- als dataverkeer. De mobiele telefoon zou steeds meer gesprekken via de vaste telefoon vervangen. Het aantal verstuurde sms-berichten steeg met 223 procent tot 293 miljoen. WAP daarentegen kende `een moeizame start, mede door een gebrek aan geschikte toestellen'.Libertel-Vodafone verwacht voor komend jaar een groei van omzet en winst, maar maakt een voorbehoud voor de eventuele effecten van een vertragende economische groei. "Door het ontbreken van historische informatie is het onduidelijk in hoeverre dat effect zal hebben op de bestedingen aan mobiel bellen", aldus het bedrijf.Libertel-Vodafone verwacht dat er vanaf halverwege dit jaar voldoende `kwalitatief goede' GPRS-toestellen op de markt zullen zijn om GPRS op de zakelijke markt van de grond te krijgen. Later in het jaar zal GPRS ook op de consumentenmarkt worden geïntroduceerd.Het aandeel Libertel noteerde woensdag rond half twaalf 0,85 procent hoger op 11,80 euro.