Wet- en regelgeving in Nederland zorgt ervoor dat zakelijk sociaal netwerk LinkedIn een uitzondering moet maken voor ons land. Het Amerikaanse bedrijf richt zich niet meer alleen op werkende volwassenen en studenten, maar mikt ook op het professionele voortraject van 'pre-university' studenten. Die nieuw aan te boren doelgroep van scholieren zal in Nederland minder groot zijn voor LinkedIn.

Minimumleeftijd 13 jaar, tenzij wetgeving

Hier mag LinkedIn namelijk niemand toelaten onder de 16 jaar, vanwege striktere arbeidswetgeving, meldt The Wall Street Journal. Amerikaanse woordvoerders vertellen die zakenkrant dat in de VS is gekozen voor 14 jaar omdat dat de leeftijd is waarop werk legaal mag worden verricht. De ondergrens van 14 is in lijn met Amerikaanse arbeidswetgeving.

Bij het bepalen van de nieuwe leeftijdsgrenzen heeft het bedrijf ernaar gekeken dat het voldeed aan bestaande wetgeving in elk land, stelt juridisch directeur Eric Heath. Hij presenteert de nieuwe gebruiks- en privacyvoorwaarden van LinkedIn, die worden gepresenteerd als updates aan de bestaande gebruiksvoorwaarden.

'16 is de richtlijn voor Nederland'

LinkedIn Nederland spreekt de link met arbeidswetten echter tegen. "In Nederland is het CBP-advies zestien als leeftijd", laat woordvoerster Anoek Eckhardt weten aan Webwereld. Zij voegt hier in tweede instantie aan toe dat er geen direct overleg is geweest met het CBP, maar dat LinkedIn "heeft gekeken naar lokale wet- en regelgeving". Eckhardt legt uit dat het sociale netwerk de geplande leeftijdsverlaging heeft voorgelegd aan diverse lokale instanties, waaronder de stichting MijnKindOnline.

Eckhardt vertelt dat uit die afstemming vooraf "de richtlijn van zestien jaar" is gekomen. Andere sociale netwerken, zoals het Nederlandse Hyves en het Amerikaanse Facebook, leggen de leeftijdslat lager maar voor gebruikers onder de zestien jaar is dan wel permissie van ouders nodig. "Dat is ook lastig te controleren", geeft de woordvoerster aan.

Het CPB wijst Webwereld in een reactie op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarin is bepaald dat er ouderlijke toestemming nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens van jongeren onder de zestien jaar.

Leeftijd om toekomstpad te bepalen

De LinkedIn-woordvoerster legt uit dat de nu voor Nederland gekozen leeftijd ook gepast is qua oriëntatie op vervolgopleiding en daarmee ook carrière. In het Nederlandse onderwijssysteem is er dan sprake van MBO of van Havo/Atheneum waarna HBO of universiteit kan volgen. "Scholieren gaan dan de volgende stap bepalen. Zestien is een logische leeftijd."

Ze benadrukt dat LinkedIn wel een professioneel netwerk blijft, en dus niet een combinatie nastreeft met het soort social network dat Facebook is. Nederland en de VS zijn overigens niet de enige uitzonderingen. De minimumleeftijd van 14 jaar geldt ook voor Canada, Duitsland, Spanje, Australië en Zuid-Korea. In China moet het bedrijf een ondergrens van 18 jaar hanteren. In alle andere landen voert LinkedIn een verlaging naar 13 jaar door.

Tegelijk met deze leeftijdsverlaging introduceert LinkedIn beschermende maatregelen voor minderjarige leden. Zij hebben andere default-instellingen dan meerderjarige gebruikers. Deze instellingen zorgen ervoor dat er minder profielinformatie publiekelijk zichtbaar is, en ze moeten "ongewenste communicatie beperken". Klachten en meldingen van minderjarigen krijgen ook prioriteitsbehandeling, stelt LinkedIn. De bijgewerkte voorwaarden gaan op 12 september in.

Doelgroep: pre-professionals

De leeftijdsverlaging wordt ingezet met speciale pagina's opgezet voor universiteiten. Dit bestaat al voor bedrijven. De nieuwe University Pages moeten helpen om goede keuzes te maken, wat uiteindelijk carrières ten goede moet komen. Dat betreft dan zowel scholieren, die keuzes voor universiteiten en voor studierichtingen moeten maken, als ook studenten, die tijdens hun studie kritieke keuzes moeten maken. Het zijn vooral de scholieren waar LinkedIn hiermee op mikt.

Het Amerikaanse bedrijf hanteert hierbij bewust een internationale opzet. "Geïnteresseerd in vervolgopleidingen (graduate schools) in Frankrijk? Begin met zoeken naar scholen in Parijs. Verken dan de carrières van afgestudeerden om te zien welke scholen jou naar je doel helpen", prijst LinkdIn-directeur Christina Allen aan in de aankondiging. Via het sociale netwerk is natuurlijk ook direct contact te leggen met studenten en alumni.

LinkedIn voor studenten: Update:

In een tweede reactie laat LinkedIn aan Webwereld weten dat er geen sprake is geweest van het voorleggen van de nieuwe leeftijdsgrens aan privacywaakhond het CBP, maar dat het Amerikaanse bedrijf "heeft gekeken naar lokale wet- en regelgeving".

Daarbij is zestien jaar de "legal age of consent", wat dan meerderjarigheid aangeeft, legt de woordvoerster uit. Het gaat dus om de leeftijd waarop iemand wettelijk beslissingsbevoegd is.

Update2:

Toelichting van het CBP toegevoegd.