Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens moet er daadwerkelijke toestemming worden gegeven en is het uitblijven van een reactie van de leden niet gelijk aan het toestemming geven voor het gebruiken van de persoonsgegevens. Het CBP meldt desgevraagd geen uitspraken te doen over de specifieke zaak betreffende LinkedIn, maar is verder duidelijk in de interpretatie van de wet.

“In algemene zin kunnen we zeggen dat instellingen van sociale netwerksites standaard op privacyvriendelijk moeten staan", zegt Koosje Verhaar, woordvoerster van het CBP. “Opt out is niet gelijk aan toestemming. Het uitblijven van een reactie is dus niet gelijk aan het geven van toestemming", zegt ze verder.

Vrij, specifiek en informatief

Om te kunnen spreken van daadwerkelijke toestemming op grond van de wet moet dat “vrij (in vrijheid gegeven), specifiek (op een bepaalde gegevensverwerking betrekking hebbend) en op informatie berust zijn", aldus Verhaar. “De betrokkene moet over de noodzakelijke inlichtingen beschikken."

Zij verwijst verder naar een recente opinie van de Europese Artikel 29-werkgroep die zich nogal strikt en recht in de leer heeft uitgelaten. In die opinie staat rigide vermeld wat privacytoezichthouders onder 'toestemming' moeten verstaan.

Niet aan de regels voldaan

Ook jurist Milica Antic van advocatenkantoor SOLV verwijst naar die opinie. “De werkgroep is wellicht wat te streng in de leer, maar duidelijk is dat LinkedIn niet aan die regels heeft voldaan", zegt zij. “Strikt genomen is LinkedIn in overtreding", vindt Antic. Het gaat volgens haar om twee aspecten: de informatievoorziening aan de leden en de wijze waarop LinkedIn denkt om te gaan met het begrip toestemming.

Ten eerste zegt de sociale netwerksite dat het twee blogs over de materie heeft geschreven en daarnaast na de verandering in de voorwaarden een banner heeft laten draaien die gebruikers bij het inloggen informeerde over de wijziging.

Banner nooit gezien

“Ik heb de banner niet gezien en ook niet gehoord dat anderen die gezien hebben", zegt Antic. “Daarnaast is de vraag: is dat gezien de wet wel voldoende? Aangezien ik niet weet wat voor informatie er via die banner met de gebruikers is gedeeld, kan ik daar geen oordeel over geven."

Ook collega-jurist Arnoud Engelfriet van ICTRecht vraagt zich dat af. “Is het vertonen van een banner een expliciete vraag om toestemming? Ik denk dat het te weinig is." Hij vindt dat LinkedIn op zijn minst een pop-up had moeten tonen, die alleen weg te klikken is door op de specifieke vraag of de gebruiker akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, op 'ja' of 'nee' te antwoorden.

Elke dag een email, maar nu niet

“Ik krijg trouwens bij elke verandering bij mijn contacten op LinkedIn een email. Waarom hebben ze dat niet gedaan bij deze belangrijke wijziging?" Overigens is ook hem de bewuste banner niet opgevallen. “Ik vraag me toch serieus af of de hele gang van zaken in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens", zegt Engelfriet.

Hij zou graag zien dat het CBP het geval LinkedIn eens onder een vergrootglas legt. Ook Antic ziet graag een actieve rol van het CBP hierin. “Het CBP is onlangs nog zeer streng naar Google geweest en kan ook in dit geval kiezen voor een onderzoek." Maar woordvoerster Verhaar van het CBP wil niet ingaan op de vraag of er een onderzoek naar LinkedIn wordt voorbereid.

Webwereld heeft meerdere malen aan zowel het pr-bureau van LinedIn als aan LinkedIn zelf gevraagd om commentaar, zowel per email als per telefoon, maar het bedrijf heeft tot op heden niet gereageerd.