De Church of Jesus Christ of Latterday Saints spande een zaak aan tegen een echtpaar dat zich tegen de kerk had gekeerd en op hun website verwees naar delen van het handboek voor Mormonen op internet. Volgens de rechter was het stel zo 'medeplichtig aan schending van copyright'. De Federale rechter verbood Jerald en Sandra Tanner nog langer de webadressen te vermelden op hun site. Het echtpaar, oprichters van de Christelijke Utah Lighthouse Ministry, wijzen op hun site op de gebreken van de Mormonen. Intellectual Reserve Inc., het orgaan van de Mormonen dat de copyrights beheert, pakte de Tanners al eerder aan omdat het echtpaar hele delen uit het handboek online zette. Toen ze dat werd verboden, vervingen zij de teksten door verwijzingen naar andere plekken op het web waar de teksten nog stonden. Daar is nu dus ook een stokje voor gestoken. Linken naar informatie waarop copyright berust is al langer onderwerp van discussie. In juni dit jaar bepaalde de Haagse rechtbank in een bodemprocedure dat links naar beschermd materiaal illegaal zijn. De hyperlinks dienen verwijderd te worden als de eigenaar van het copyright dat verzoekt. (Zie nieuws van 10 juni 1999.) Patrick Bagley, gespecialiseerd advocaat bij het New Yorkse kantoor Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, verwacht dat er binnenkort wetgeving zal komen met betrekking tot copyrights en internet. "Materiaal waarop een copyright rust, mag worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden of speeches. Er is echter een grens tussen eerlijk gebruik en schending van het copyright," aldus Bagley. Waar die grens ligt, is onduidelijk. Na de uitspraak van de Haagse rechtbank zei een Amerikaanse hoogleraar het vreemd te vinden dat een hyperlink als copyrightschending kan worden beschouwd. "Links zijn toch enkel voetnoten of nummers die verwijzen naar andere documenten."