"De discussie rond de softwarepatenten is vergiftigd", zegt PvdA-europarlementariër Edith Mastenbroek tegenover Webwereld. "Rond het huidige voorstel is veel gerommeld en er is veel op de procedure aan te merken. Zo is bijvoorbeeld veel verkeerde informatie verstuurd en zijn parlementariërs fout geïnformeerd. Die situatie hebben we gisteren een halt toegeroepen." In de vergadering van de juridische commissie werden gisteren drie scenario's besproken: de tekst nogmaals aanpassen zodat onduidelijkheden worden weggenomen, een geheel nieuw voorstel maken wat minimaal een jaar zou duren of het eerste voorstel opnieuw naar het Europees Parlement (EP) sturen. Uiteindelijk werd de laatste optie gekozen. "Dat is in mijn ogen de beste oplossing, want nu kan het EP weer opnieuw amendementen indienen", meent Mastenbroek. "De nationale parlementen zijn nu alert." Ook wijst de parlementariër erop dat de nieuwe EU-lidstaten nu ook in het hele proces zeggenschap hebben.

Geen voorstel

Ook GroenLinks is erg blij met de oplossing en hoopt dat het hele voorstel nu niet meer wordt ingediend. "Niemand is tevreden met het voorliggende voorstel", zegt europarlementariër Kathalijne Buitenweg (GL). "Mocht de Europese Commissie ervoor kiezen het onderwerp te laten vallen, dan zullen wij daar niet rouwig om zijn. Het huidige auteursrecht biedt voldoende bescherming voor software-uitvindingen." Mastenbroek is het met deze stelling evenwel niet eens. "De huidige situatie vormt een groot risico", betoogt Mastenbroek. Zij benadrukt dat het European Patent Office (EPO) veel patenten heeft toegekend die zij kwalificeert als onwenselijk. "Ook die ontwikkeling moet worden gestopt. Daarom kunnen we niet lang wachten of maar helemaal niets doen."

Kritiek uit Den Haag

Mastenbroek is merkbaar getergd over de uitspraken van staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken in het spoeddebat van vorige week. De bewindsvrouw verweet het Europees Parlement te traag te reageren. "Dat is een bizar verwijt, want wij als Europarlement houden ons gewoon aan de procedure", zegt Mastenbroek. "Bij de nieuwe lidstaten dringt het besef van de schadelijke gevolgen van het huidige voorstel inmiddels goed door en er wordt gewoon goed gehandeld."