Linus Torvalds wil niet dat de Linux-kernel onder de GNU General Public License versie 3 (GPLv3) valt. De vereisten van de licentie kosten teveel werk, zo stelde Torvalds eerder op de mailinglijst. Tegenover Newsforge licht Torvalds zijn uitspraken toe.

"De anti-drm-clausule hoort niet in een software-licentie thuis, maar in de Creative Commons-licenties", stelt Torvalds. "Indien je content wil beschermen, kan je eisen dat deze niet versleuteld of beperkt mag worden. Neem dus in de licentie op dat de content niet met een kopieerbeveiliging gebruikt mag worden."

"Zo ver ik weet beschermen alle Creative Commons-licenties al het hergebruik van content binnen een drm-systeem. Kijk maar naar de Share Alike-licentie waarin staat dat alle content op dezelfde wijze vrijgegeven moet worden", vindt Torvalds. Indien genoeg interessante content op die wijze gelicenseerd wordt, zal drm een stille dood sterven, voorspelt Linus Torvalds.

"De GPL heeft al de eis om de broncode toe te voegen. De GPL heeft dus al een anti-drm-passage met betrekking tot software. Als je drm wil bevechten op het niet-softwarefront, dan moet je niet-softwarecontent maken en het op dat terrein uitvechten", aldus Torvalds "Ik ben niet tegen GPLv3. Ik vind alleen de GPLv3 voor mij niet geschikt en het is dus niet de licentie die ik kies."

Het concept van GPLv3 is de eerste grote verandering van deze licentie in vijftien jaar. Indien deze GPL in werking treedt, verandert de licentieovereenkomst van veel open-sourcesoftware, zoals Linux, Samba en MySQL.

De voorgestelde licentie bevat een passage waarin softwaremakers verplicht worden hun eindgebruikers te beschermen tegen rechtszaken rond inbreuk van softwarepatenten. Tevens mag software die onder de GPL-licentie valt niet worden gebruikt in drm-software.

Meer over de voorgestelde licentie is te lezen in de Bijlage.