Werner Heuser is al jarenlang in een strijd verwikkeld met de uitgever van Asterix, Les Éditions Albert René. Heuser gaf zijn Linux-project de naam Mobilix mee en dat schoot de Asterix-uitgever in het verkeerde keelgat. Volgens Les Éditions Albert René lijkt Mobilix te veel op Obelix. De uitgever spande in 2001 de eerste rechtszaak aan.

Heuser beet in hoger beroep in het zand. Hij moest zijn bedrijf een nieuwe naam geven. Het werd Tuxmobil. Uiteindelijk schaarde ook het hoogste Duitse rechtscollege, het Bundesgerichtshof, zich aan de kant van de Asterix-uitgever.

Heuser heeft tijdens de rechtszaken veel steun gekregen van de open-sourcegemeenschap. "Maar de financiële lasten heb ik zelf moeten dragen. De zaken hebben me bij elkaar 60.000 euro gekost. Gelukkig had ik een rechtsbijstandsverzekering."

"Obelix en Mobilix zouden volgens de rechtbanken te veel op elkaar lijken", aldus Heuser. Extra vreemd is het volgens Heuser dat de uitgever van Asterix het merk Obelix helemaal niet gebruikt voor computeractiviteiten. "En actief gebruik is wel nodig volgens het Europese merkenrecht. We hebben het Europese merkenbureau daarom gevraagd om het merk Obelix te schrappen. Dat is gedeeltelijk gelukt. We verwachten dat de procedure nog twee jaar zal duren."

Weinig logica

Gelukkig voor Heuser biedt een uitspraak van het Europese Hof van eerste aanleg van vorige week weer nieuwe kansen. Heuser is namelijk niet de enige die bedacht dat Mobilix een leuke naam was. Het Deense Orange kwam in 1997 op precies hetzelfde idee. Het telecombedrijf legde de term vast voor telecomtoepassingen. Ook daartegen kwam de uitgever van Asterix in het geweer.

Het Europese Hof van eerste aanleg oordeelt nu dat er geen sprake kan zijn van verwarring tussen de termen Obelix en Mobilix. Bovendien bepaalden de Europese rechters dat Les Éditions Albert René niet het alleenrecht heeft op namen die eindigen op 'ix'.

Voorlopig houdt Heuser de naam Tuxmobil echter nog even aan. Heuser vreest dat Les Éditions Albert René tegen de uitspraak in beroep zal gaan. "Ik zal moeten wachten op een uitspraak van het hoogste Europese rechtscollege", verklaart hij desgevraagd tegenover Webwereld. "Dan moeten mijn advocaten uitzoeken of ik vrij ben om Mobilix weer te gebruiken. Merkenrecht is bijzonder ingewikkeld, er zit weinig logica in."