De posities van ceo en president zijn nu geschrapt, waardoor McBride zijn baan kwijt is. Dit blijkt uit paperassen die het bedrijf indient bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission). De omstreden topman van het omstreden bedrijf zou in de loop der tijd wel flink hebben verdiend aan salariëring en bonussen.

Reorganisatie

Het bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd en verkregen (Chapter 11) en valt onder curatele van voormalig rechter Edward Cahn. Operationeel directeur (coo) Jeff Hunsaker, financieel directeur (cfo) Ken Nielsen en hoofdjurist Ryan Tibbitts blijven aan bij SCO. Het bedrijf voert nu een reorganisatie door en is op zoek naar nieuwe investeringen. Daarnaast worden niet-essentiële bezittingen verkocht. De support voor het eigen besturingssysteem UnixWare blijft.

De bedoeling is wel om de juridische strijd ter bescherming van het eigen intellectuele eigendom voort te zetten zodra het bedrijf weer uit bankroet komt, meldt SCO in een persbericht. IBM en Novell worden concreet genoemd. Dit betreft de rechten die het bankroete bedrijf claimt te hebben op Unix en daarmee ook Linux. Diverse rechtszaken daarover lopen al vele jaren.

Kruistocht tegen Linux

SCO heeft in 2002 IBM plots voor de rechter gedaagd. De leverancier van Linux en Unix voor x86-processors beschuldigde IBM ervan Unix-technologie te hebben overgeheveld naar het open source-besturingssysteem Linux. SCO claimt eigendom op Unix, via oude deals met Novell. Het zou gaan om 'bergen code', maar die claims zijn nooit bewezen.

Tussendoor heeft SCO ook rechtszaken aangespannen tegen Novell en Linux-gebruikende bedrijven, waaronder voormalig klant DaimlerChrysler. De Linux-bestrijder is op zijn beurt weer door meerdere partijen aangeklaagd, waaronder het eerste doelwit IBM.

Sun, Microsoft

Daarbij is ook het recht op Unix aangevochten; SCO zou slechts een wederverkooprecht hebben gekocht van Novell, niet de eigenlijke eigendomsrechten. Deze juridische kwestie raakt alle Linux- en Unix-leveranciers, maar naast bijvoorbeeld Sun bleek ook Microsoft betrokken.