IDC deed eind vorig jaar, in opdracht van Microsoft, onderzoek naar de totale eigendomskosten (total cost of ownership, tco) van Windows 2000 servers en Linux-servers.

De marktonderzoeker concludeerde dat, gemeten over een periode van vijf jaar, de tco van Windows 2000 Server lager is dan de tco van een Linux-server.

Drie Nederlandse Linux-bedrijven (Linvision, Stone IT en 1A First Alternative) menen echter dat de marktonderzoeker op diverse punten steken heeft laten vallen. Het onderzoek zou hierdoor niet betrouwbaar zijn.

De drie bedrijven vinden dat IDC vooral op het gebied van personeelskosten te ver is doorgeslagen. De personeelskosten zijn gemiddeld goed voor zo'n 60 procent van de totale eigendomskosten van een server.

Methodologie

"IDC gaat bij het optellen van de personeelskosten uit van de kosten die in het recente verleden golden en trekt die kosten vervolgens door naar een periode van vijf jaar", aldus het drietal in een gezamenlijke verklaring.

"Dit is dubieus, omdat Linux zo automatisch in het nadeel is", stellen de Linux-bedrijven. Volgens hen hebben beheerders over het algemeen inderdaad meer ervaring met Windows. Over een periode van vijf jaar denken zij dat dergelijke beheerders een hoop zullen leren. Ook zullen er de nodige hulpmiddelen voor het beheer beschikbaar komen.

Ook de manier waarop het nieuwe licentiebeleid van Microsoft in het onderzoek is meegenomen, zit de bedrijven niet lekker. Onderzoek van de Netwerk Gebuikers Groep (NGN) toont aan dat het nieuwe licentiebeleid pas rendeert als bedrijven ongeveer elke jaar een nieuwe versie van Windows aanschaffen.

Eigen onderzoek

"Het over vijf jaar uitsmeren van de kosten strookt dus niet met het licentiebeleid van Microsoft", concluderen Linvision, Stone IT en 1A First Alternative. Laatstgenoemde heeft overigens de proef op de som genomen en in samenwerking met dertig klanten en enkele leveranciers de vergelijking nogmaals gemaakt.

In de berekening van A1 komt Linux als winnaar uit de bus. Teruggerekend tot de prijs per werkplek, blijkt Windows 2000 ruim vier keer duurder dan Linux. A1 heeft becijferd dat een Linux-server per maand zo'n 122 euro per werkplek kost. Een Windows-server kost volgens deze bereking echter 511 euro per maand.