De internationale medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van Linux Professional-examens, worden vervangen door een team dat vanuit Toronto zal opereren. Voor de LPI-medewerkers zelf kwam de opzegging van hun contract als een donderslag bij heldere hemel, zegt Machtelt Garrels. Zij werkte samen met een aantal anderen aan de Linux-examens. "We zijn allemaal heel erg bedankt, krijgen hele mooie referenties mee, en een 'gouden handdruk' van twee weken."

Jim Lacey, de ceo van LPI, zegt sterk te willen groeien. "Een decentrale ontwikkelafdeling is daarbij een belemmering. Ook de financiële afdeling, operations en de administratie zijn naar Toronto gehaald." Hij geeft aan een nieuwe team op te bouwen en nog voldoende mensen te hebben aangehouden om de kwaliteit van de examens op niveau te houden.

Garrels meent dat deze stap grote consequenties zal hebben voor de kwaliteit van de LPI-examens. "Er zit nu één man in Toronto die binnen drie weken een compleet nieuw team moet formeren." Volgens haar kost het echter minstens drie tot zes maanden om dit alles weer op de rit te krijgen.

"Dat betekent dat het LPI zijn rotatieschema's niet gaat halen. Mensen die hun examen net hebben gedaan, zullen de antwoorden op internet publiceren. Die zullen gebruikt worden om door de verouderde examens heen te komen."

Ideologie

Volgens Garrels staat deze zet van het LPI lijnrecht op de open source-ideologie van samenwerking binnen internationale gemeenschappen. Bovendien komt hiermee de platform-onafhankelijkheid van de LPI-examens in gevaar.

"Wij vinden het belangrijk dat er een goede en goedkope Linux-certificering is," zegt Garrels. Zij wijst daarbij op het belang van Linux in grote opkomende economieën als China en India, of in arme landen als Uruguay. "Dat is ook waarom wij in onze examens bijvoorbeeld aandacht besteden aan modems en dergelijke." Zij kan zich niet voorstellen dat 'dat elite-groepje in Toronto' daar rekening mee zal houden.

Hetzelfde geldt volgens Garrels voor de platformonafhankelijkheid van de LPI-examens. "Zij zullen zich waarschijnlijk beperken tot Red Hat, en echt niet de in China populaire distributies gaan bekijken."

Plezierreisjes

Garrels ziet in het LPI 'het zoveelste Linux-bedrijf dat door zijn managers naar de knoppen wordt geholpen'. De laatste anderhalf jaar is het exameninstituut uitgegroeid tot een professionele onderneming. "Zodra het goed gaat, kopen de managers zich in, maken mooie beloften, en doen vervolgens waar ze zelf zin in hebben."

Garrels vertelt hoe de examen-ontwikkelaars het afgelopen jaar de buikriem hebben moeten aanhalen, terwijl het management het ervan nam. "Er is een aantal nieuwe regionale managers aangesteld. Die zijn vervolgens op reis gegaan, onder andere naar China, maar dan wel met zijn allen. Dat kost handenvol geld. En terwijl zij er op los feesten, zijn wij nu de wacht aangezegd. Dat ziet er uit als slecht management."

Volgens directeur Lacey zijn de trips naar China en Japan juist noodzakelijk om de ambities van het LPI te verwezenlijken. Hij zegt sterk te willen uitbreiden in Groot-China, Latijns-Amerika en de Noord-Amerika. De samenwerking met de mensen in de regio's en de open-sourcecommunity zal daarbij blijven bestaan.

Wat de kwestie extra wrang maakt, is dat de belangstelling voor Linux-certificering juist toenam. "Bij mijn presentatie over certificering tijdens de laatste LinuxWorld zaten er wel zeventig, tachtig mensen in de zaal", vertelt Garrels. "De jaren daarvoor waren dat er steeds misschien een stuk of tien."