De Linux-programmeur, wiens naam niet bekend is, meent dat SCO inbreuk maakt op zijn auteursrecht door Linux ter download aan te bieden. Dat meldt The Inquirer, die de e-mail van de Linux-programmeur op zijn site heeft gepubliceerd. SCO claimt dat de Linux-gemeenschap delen van de broncode van Unix illegaal heeft gekopieerd in Linux. SCO is naar eigen zeggen sinds 1995 eigenaar van Unix. De claim van SCO is bij de Linux-gemeenschap niet in goede aarde gevallen. Een van de programmeurs van Linux slaat nu terug door te stellen dat SCO inbreuk maakt op zíjn auteursrecht. De Linux-programmeur is namelijk medeauteur van het door SCO aangeboden Linux-versie. Hij heeft er geen bezwaar tegen dat anderen zijn code verkopen, distribueren of gebruiken, zolang zij zich maar houden aan de GPL (General Public License). "De GPL schrijft voor dat software die is gebaseerd op werk dat onder de GPL valt, zelf ook onder de GPL valt. Ander gebruik van mijn werk heb ik nooit toegestaan", stelt de Linux-programmeur. "Dit betekent dat u met uw distributie van het eerdergenoemde bestand en de verkoop van OpenLinux 3.1.1 inbreuk maakt op mijn auteursrecht." "Ik behoud me het recht voor om een rechtszaak tegen u aan te spannen vanwege de geleden schade en de winst die u heeft gemaakt met de verkoop van mijn werk." De Linux-programmeur belooft af te zien van een rechtszaak als ook SCO zijn copyrightclaims laat vallen.