Het domein linux.nl was altijd geblokkeerd door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Het betrof een algemene naam. Linuxland zette echter een advocaat aan het werk en kreeg het waardevolle domein alsnog toegewezen. Tot algehele verbazing van iedereen die met Linux te maken heeft. Dirk-Jan Hoekstra van Linuxland – voor de helft eigendom van IT-bedrijf Stone IT – heeft grote plannen met linux.nl. Over ongeveer anderhalve maand moet een Linuxportal operationeel zijn. Volgens Hoekstra komt op de nieuwe site informatie over Linux te staan. Via de site zullen ook boeken en software verkocht worden. Linuxland heeft met linux.nl een zeer aantrekkelijke naam in handen. Linux is immers hot en geniet een steeds grotere bekendheid als aantrekkelijk alternatief voor Windows. Linuxland was dan ook niet het enige bedrijf of instelling die de domeinnaam wilde hebben. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland - verantwoordelijk voor de toekenning van domeinen – had linux.nl echter op de lijst van geblokkeerde namen gezet. De aanvraag van Linuxland, en ook van andere, werd in eerste instantie dan ook afgewezen. Hoorzitting Linuxland liet het hier niet bij zitten en er kwam een hoorzitting over de zaak. Een onafhankelijk College van Beroep herriep enkele weken geleden de beslissing van de Stichting: linux.nl staat ten onrechte op de lijst van geblokkeerde namen. Volgens het College (waarin onder meer een advocaat en de directeur van de Stichting Reclame Code zitting hebben) is Linux geen algemene term. Bart Boswinkel, directeur van de Stichting Internet Domeinregistratie, is gelaten over het herroepen van oorspronkelijke beslissing. "Wij hebben ons werk gedaan, het College het hunne. Het is niet anders." Commerciële uitbating De Linuxwereld reageert met verbazing en woede op het nieuws. Matto Fransen van de Nederlandse Linuxgebruikersgroep is zich kapot geschrokken. "Ik kan er niets positiefs over zeggen. Het is heel jammer dat het domein in handen is gekomen van een commercieel bedrijf. Het is gewoon uitbating van een sterke naam", aldus de voorzitter van de club die het enthousiasme voor Linux probeert te vergroten. Ook Rik van Riel en Maarten van Steenbergen van het onafhankelijke nl.linux.org zijn niet gelukkig met de gang van zaken. Beide zijn van mening dat linux.nl niet aan één bedrijf zou moeten behoren. "Er wordt aan gewerkt om linux.nl uit de handen van Stone IT te halen, zodat het voor het algemene nut kan worden gebruikt", aldus Van Steenbergen. Van Riel voegt hieraan toe: "Ik heb Linus Torvalds en Jon Hall van Linux International al ingelicht." Linuxgebruiker Johannes van den Bosch hoopt nog op een gelukkige afloop. Volgens hem heeft de Stichting Domeinregistratie mogelijkheden het toegekende domein weer in te nemen. "Linux behoort aan niemand toe. Linuxland is een commerciële instantie en geen officieel orgaan van Linux." Geïnteresseerden in Linux zullen volgens Van den Bosch op goed geluk www.linux.nl intypen. "Ze treffen hier dan geen objectieve informatie aan, de naam linux.nl is dus misleidend." Hoekstra van Linuxland begrijpt de commotie niet zo. "Wij zijn geschikt voor deze naam. Wij richten ons op het grote publiek, en niet – zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Linuxgebruikersgroep – op hardcore-Linuxfans. Kijk maar naar hun site, dat zegt genoeg."