Dit blijkt uit de Nationale Search Engine Monitor van onderzoeksbureau Checkit, door onderzoeksbureau RMI uitgevoerd onder 1049 respondenten. Uiteraard geniet Google de meeste bekendheid, 99 procent van de Nederlandse bevolking herkent de naam van de zoekgigant.

Voor Live Search van Microsoft is de bekendheid slechts 29 procent in december 2008. Ter vergelijking: Ilse werd herkend door 76 procent, Vinden.nl had 38 procent bekendheid , Yahoo 67 en Altavista 51 procent.

Bizarre daling

"In september 2006 introduceerde Microsoft zijn nieuwe zoekmachine, genaamd Live Search. Na een initiële daling van zowel de bekendheid als het gebruik, werd Microsofts zoekmachine in de herfst van 2007 weer populairder. In 2008 werd deze trend niet doorgezet: de bekendheid en het gebruik laten een daling zien", analyseert Checkit.

Sterker nog: in februari 2008 zeiden nog 63 procent van de respondenten Live Search te kennen, en afgelopen dcember dus nog maar 29 procent. Checkit geeft geen specifieke verklaring voor deze bizarre daling, maar verzekert dat het onderzoek representatief is voor alle Nederlandse internetgebruikers.

Het bureau deed ook onderzoek naar het gebruik van de verschillende zoekmachines. Google wordt het 'meest gebruikt' door 99 procent van de bevolking. Slechts 1 procent gebruikt Live Search het meest, een zelfde percentage prefereert Ilse. Vinden.nl wordt nog meer gebruikt, namelijk door twee procent van de bevolking. De rest van de zoekmachines komen niet eens aan 1 procent.

Ook op de vraag  welke zoekmachines incidenteel worden gebruikt scoort Live Search bedroevend: slechts 4 procent van internettend Nederland zoekt weleens met Live. Microsoft's zoekmachine scoort hier zelfs slechter dan Yahoo (8 procent weleens), Vinden.nl (7 procent) en Ilse (6 procent).

MSN Search scoorde veel beter

Microsoft Nederland trachte in oktober 2008 zoekers bij Google weg te lokken met de online loterij Lucky Search. Elke zoekopdracht betekende een 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' om prijzen te winnen. Uit het onderzoek van Checkit blijkt dat dit weinig zoden aan de dijk heeft gezet.

De zoekmachine van Microsoft werd het meest gebruikt door Nederlanders in het augustus 2003. De dienst die toen MSN Search heette werd gebruikt door 6 procent van de Nederlandse bevolking. Daarna daalde dit aantal naar 1 procent op dit moment. De zoekdienst was in april 2005 het bekendst onder Nederlanders, 72 procent van de bevolking kende de zoekmachine terwijl hij werd gebruikt door drie procent. 

Hollands glorie vergaan

Met de Nederlandse zoekmachines is het ook hard achteruit gegaan. Het in 2002 nog redelijk populaire Ilse werd gebruikt door 19 procent van de bevolking. Toen al lag Google aan kop met 32 procent. "In haar beginjaren was Ilse een veelgebruikte en bekende zoekmachine. De afgelopen jaren daalden de bekendheid en populariteit van Ilse echter naar een dieptepunt. Met name het aantal mensen dat Ilse incidenteel gebruikt daalde aanzienlijk. Daarnaast namen ook de geholpen bekendheid en het aantal mensen dat Ilse het meest gebruikt af", aldus de onderzoekers. Op dit moment is Vinden.nl de meest gebruikte Nederlandse zoekmachine.

Ook elders, onder meer op thuismarkt VS, kampt Live Search met steeds verder teruglopend marktaandeel. Ook hier trachtte Microsoft met allerhande kortingsacties consumenten te verleiden tot het gebruik van zijn zoekmachine, zonder enig meetbaar effect op de populariteit. Redmond zou ondertussen overwegen om Live Search, en wellicht ook andere Live-diensten, om te dopen tot Kumo

Microsoft Nederland kon niet reageren op een verzoek om commentaar op het onderzoek.