PIN-SME, een groep die zich aan de zijde van de Europese Commissie heeft geschaard, heeft in een statement hard uitgehaald naar ACT, die de kant van Microsoft kiest. De lobbygroep verwerpt de notie dat het losweken van Internet Explorer uit Windows een nachtmerrie is voor onafhankelijke softwareontwikkelaars. Dat zei Jonathan Zuck, president van ACT, eerder deze week.

"Kleine en middelgrote bedrijven hebben er belang bij dat er een diversiteit is aan open browsers die voldoen aan webstandaarden die opereren in een krachtige markt met onvervalste competitie", betoogt PIN-SME. De lobbyclub zegt 50,000 bedrijven in de Europese ict-sector te vertegenwoordigen. Bovendien vindt PIN-SME dat ACT zich in zijn stellingnames alleen focust op desktopsoftware, en webapplicaties negeert.

Gelijk speelveld

"Om bedrijven in het mkb te laten groeien in de markt voor webapplicaties, is het essentieel om een een gelijk speelveld te hebben. Een diversiteit aan browsers moet worden afgedwongen, schrijft PIN-SME.

Ook twijfelt PIN-SME aan de onafhankelijkheid van ACT, gezien het feit dat Microsoft al lang verbonden is aan die club. Volgens ACT-president Jonathan Zuck is daarvan geen sprake. Microsoft is een sponsor, geen lid, zo zegt hij, en ACT is onafhankelijk van sponsoren. Zo steunde het vorig jaar Google's overname van Doubleclick, terwijl Microsoft tegen was. Bovendien meent Zuck dat PIN-SME een samenstelling is van "door de overheid gesubsidieerde regionale groepen" en dat het geen bedrijven heeft als directe leden."

Dubieuze feiten

Naast ACT schaarde donderdag nog een lobbygroep zich achter Microsoft in de antitrustzaak: CompTIA. De groep zegt namens 90 bedrijven op te treden in hun steun voor Microsoft. "De beschuldigingen van de Europese Commmissie zijn onderbouwd met dubieuze feiten en op slappe juridische gronden", schrijft CompTIA in een statement. "De markt voor browsers en pc's zijn enorm competitief en maken wetgeving totaal onnodig.