De reductie is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie die afgelopen april al werd aangekondigd. Daarbij vervallen in heel Europa 1.300 banen bij ondersteunende diensten zoals personeelszaken, onderhoud van gebouwen en de boekhouding. De 100 functies in Nederland zullen door natuurlijk verloop, omscholing en individuele regelingen met werknemers vervallen.

De overtollige functies zijn ballast van eerdere overnames, benadrukt Joost Rueck, sales en marketing director van Logica Nederland. Al met al zal de onderneming juist groeien door extra consultants te werven. Ook de sales- en marketingafdeling moet verder uitbreiden.

Logica wil zich daarmee meer gaan onderscheiden van de ogenschijnlijk 'grijze massa' van automatiseerders in Nederland, zegt Rueck in een interview met Webwereld.

"Wij zijn een van de weinige spelers die zo sterk een focus op Europa hebben. We willen geen wereldwijde speler zijn. Wij zijn trots op het feit dat we ons richten op onze Europese client base, die we wel wereldwijd servicen."

Strategische IT-consultancy

Bovendien zal de firma zich nog meer dan voorheen richten op strategische consultancy en innovatie, waar de concurrentie zich nog vooral bezighoudt met implementaties van bestaande hardware en software. "We willen in een vroeg stadium met de klant praten over business problematiek en daar onze technische kennis op toepassen, in plaats van te wachten op het moment dat de klant zegt: 'Doe mij maar een CRM systeem.' Dat doen wij natuurlijk ook, maar dat is niet waar wij ons echt op willen richten."

Ter illustratie wijst Rueck op technologie voor intelligent traffic monitoring, dat op termijn bijvoorbeeld het rekeningrijden in Nederland zou kunnen regelen. De automatiseerder investeert ook in zogenaamd 'smart metering' technologie, waardoor consumenten bijvoorbeeld met een prepaidkaart hun stroom kunnen inkopen of waardoor eigenaren van zonnecollector zonder administratieve rompslomp betaald krijgen voor stroom die zij aan het elektriciteitsnet leveren.

India

Rueck ziet de opkomst van Indiase concurrenten met vertrouwen tegemoet. Het fijnmazige kantoornetwerk geeft Logica een grote voorsprong. Doordat de Indiase outsourcers daarom verder van hun klanten af zitten, zijn deze vooral goed zijn in het ontwikkelen van standaard software waarbij innovatie van secundair belang is.

"Het is ridicuul om te denken dat alles in India zal plaatsvinden en dat hier alleen een vekoopkantoortje zit," observeert Rueck.

Aan Nederlandse IT-ers zal daarom altijd een grote behoefte blijven, verwacht hij. Alleen de noodgrepen uit 2000, toen de spreekwoordelijke violist werd omgeschoold naar IT-er en achter een toetsenbord werd geschoven, die ziet Rueck niet zo snel meer terugkomen.