De klanten van Logica houden de hand op de knip. Vanaf september ziet het bedrijf de omzetten teruglopen. Wel verwacht Logica het jaar af te sluiten met een omzetgroei van 3 procent. De winst zal uitkomen op 240 tot 250 miljoen euro. Maar voor volgend jaar denkt Logica te maken te krijgen met een marktkrimp van 1 tot 2 procent. Het bedrijf komt tot die conclusie na gesprekken met klanten.

Logica had al een herstructurering in de pen en wilde die over de komende twee jaar uitspreiden. Dat wordt nu intensiever en sneller uitgevoerd. De operatie moet volgend jaar al 50 tot 60 miljoen euro opbrengen. Logica gaat naast het snijden in de eigen kosten ook een aantal langetermijncontracten met klanten herwaarderen. Binnen een aantal volumecontracten wordt minder omzet verwacht.

Meer uitbesteden

Logica wil meer uitbesteden naar lagelonenlanden. Daarbij gaat het vooral om het managen van ict-infrastructuur. Dat kost nog eens 450 banen, voornamelijk in Groot-Brittannië en Zweden. Daar bovenop komt nog eens een reductie van 200 banen in Zweden, plus het afstoten van panden in dat land.

Logica denkt dat door de herstructurering de bedrijfsactiviteiten in de Benelux volgend jaar weer winstgevend kunnen worden. In Zweden verwacht het bedrijf dat de marges worden verbeterd.