Dit blijkt uit cijfers van bureau De Breed & Partners. Dit bureau onderzoekt de ontwikkeling van de salarissen van ict'ers en financieel-economen. In de eerste zes maanden van dit jaar is de beloning (loon inclusief alle extra's zoals bonus, auto, red.) van een gemiddelde ict'er met 2 procent gestegen tot 44.749 euro ten opzichte van een jaar eerder. Dat van financieel-economen is juist met 3 procent afgenomen tot 40.066 euro. Bij de loonontwikkeling van dit jaar is het opmerkelijk dat de individuele salariëring verschilt van dat van de hele beroepsgroep. De ict'er mag dan gemiddeld 2 procent meer verdienen, op individueel niveau is de loonstijging gemiddeld 5 procent. Bij de economen is dit 7 procent, terwijl er bij de groep juist een daling van 3 procent heeft plaatsgevonden. "Een mogelijke verklaring voor dit verschil kan zijn dat bij financieel-economen de oudere, relatief dure, werknemers momenteel uitstromen en deze vervangen worden door jongere economen", legt Bas van de Haterd van De Breed & Partners uit. "Deze jonge economen krijgen dan wel opslag, maar zitten niet op het niveau van hun voorganger. Hierdoor is er sprake van een stijging van individuele salarissen, maar een daling van het gemiddelde van de groep." Dat het loon van ict'ers stijgt, is wel verklaarbaar, volgens de onderzoekers. "De groepen die het hardst zijn getroffen door de economische teruggang (de ict'ers), herstellen het eerst."