De salarissen voor functies in IT-rollen stijgen minder hard dan de inflatie in 2013 toeneemt. Tegelijkertijd blijft het vaste salaris voor IT achter op de primaire arbeidsvoorwaarden in andere sectoren.

Hoewel het gemiddelde IT-salaris met 2,5 procent iets harder stijgt dan de salarisontwikkeling van 2,4 procent voor de algehele arbeidsmarkt, blijft het achter bij de inflatie van 2,75 procent zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) wordt voorspeld voor dit jaar.

Deze constatering wordt gedaan door Hay Group, een internationaal adviesbureau dat jaarlijks een rapportage uitbrengt op basis van een centrale database waarin salarisontwikkelingen per sector en functie worden bijgehouden.

Zwart geblakerde mijlpaal

Het is voor het eerst dat in Nederland de salarisontwikkeling van werknemers niet boven het inflatiecijfer uitstijgt. Consultant Deborah van Rijn van Hay Group: “De zak met geld is bij werkgevers kleiner. Als ze de pot gaan verdelen, wordt veel gerichter gekeken naar de salariëring en krijgt niet iedereen een verhoging." IT'ers in operationele functies zijn daarin het eerst slachtoffer.

IT-specialisten doen het iets beter. “Hierbij gaat het om zwaardere, meer kennisintensieve rollen die het beduidend beter doen en extra betaald krijgen. Denk bijvoorbeeld aan SAP-ingenieurs of Scrum-masters. Maar ook zij komen niet boven de algehele trend uit."

'Outsourcing neemt toe'

Voor komende jaren wordt het er niet beter op. “Een groot nadeel voor Nederlandse IT'ers is dat het geen grenzen kent. Veel functies kunnen overzees worden uitbesteed. Daarbij gaat het niet langer om callcenters, maar om complete bedrijfsprocessen die naar lagelonenlanden worden verhuisd. Dat is een groot gevaar voor de operationele arbeidsposities", waarschuwt Van Rijn.

In de Nederlandse database van Hay Group zijn voor de meest recente analyse gegevens van 503 bedrijven en meer dan 300.000 medewerkers meegenomen. Wereldwijd werden voor 2013 de salarissen van 14 miljoen werknemers in het model gegoten.


Lees het volledige artikel met alle ins en outs over de salarisontwikkelingen in de IT-sector op Computerworld.nl.