“Wanneer je op het punt staat om je computer uit het raam te gooien, komt super Lucien aanvliegen en worden alle problemen verholpen!”, schrijft een collega. Een ander zegt dat Lucien de gezelligste en meest geduldige systeembeheerder is, die ook nog altijd vrolijk is. En hij is genomineerd omdat hij dag en nacht klaarstaat voor alle problemen die er voorbijkomen en omdat “alle dingen zonder dat we het weten gewoon doorgaan. Dat er altijd een oplossing te vinden is en hij altijd goed bereikbaar is.”

Het commentaar van Lucien maakt veel duidelijk: “We zijn een hechte kliek. De meeste mensen werken hier al jaren en we kennen elkaar heel goed. In het weekend organiseren we soms een uitje en dan gaan we naar Amsterdam of Haarlem. Dan gaan we eten met een groep en daarna nog borrelen. Het zou een beetje raar zijn als je dan niet voor anderen klaarstond”

Omgeving en gebruikers

“Ik heb een Windows-omgeving op de desktop en de servers, met Exchange, een normale fileserver en een primary domain controller waar iedereen netjes op aan kan loggen. Ik heb een terminal server staan, voor mensen die thuis werken. We hebben niet zo’n heel schokkend netwerk. Eigenlijk werken we voornamelijk met twee programma’s. We hebben een ERP-pakket en verder gebruiken ze voornamelijk mail om contact met leveranciers en klanten te onderhouden.

Maar ze zijn ook nogal goed in het bewaren van een hoop onzintroep, dus ik heb aardig wat opslagruimte in mijn netwerk, dat dan weer wel. Ze zijn heel goed in het bewaren van foto’s van feestjes en zo. Op zich zijn we daar redelijk makkelijk in. Af en toe loop ik er wel eens doorheen om te kijken of het niet echt de spuigaten uitloopt. Dan stuur ik een mailtje en mogen ze het weer gaan opruimen. Dat doen ze ook wel. Het zijn redelijk nette gebruikers hier. Ik denk dat ik ze goed heb opgevoed.

Van de grond af aan

“Ik werk hier nu acht en een half jaar. Toen ik hier kwam stond er een server waar helemaal geen capaciteit op zat. Op dat moment moesten we schipperen met de schuifruimte die we hadden en dat hebben we doorgezet toen we een nieuw netwerk neer hebben gezet.

Vorig jaar zijn we gefuseerd met Poulis Hontele en een gedeelte van die mensen kwamen hier naartoe. Bovendien bleef er een tweede vestiging in het zuiden over. We kregen een aardige groeispurt, waardoor ons oude netwerk niet meer toereikend was. We zaten in het begin met 32 man. Daar zijn er 15 of 16 bijgekomen. En na de fusie hebben we nog meer mensen aangenomen, omdat we op elke afdeling mensen tekort kwamen. Dus ik heb een netwerkje gemaakt dat ruim genoeg was voor 60 gebruikers. Daar kwamen we op een gegeven moment wel aan, we zaten ruim boven de 50. Maar ondertussen zijn er ook weer 15 man weg. Ook wij hebben last van de crisis, dus we zitten eigenlijk weer stiekem op ons oude aantal.

Hopelijk gaat het binnenkort weer beter, want zo schiet het ook niet op. We hadden twee vestigingen en dat was interessant. Dat moet je toch aan elkaar zien te knopen. Nou ging dat wel makkelijk met Terminal Server, maar ik moest ze toch onderhouden. Dat was wel leuk.

Nu is het een uitdaging om al die licenties weer naar beneden te krijgen. Door die fusie hebben we een veel hoger aantal licenties aangeschaft dan we nu gebruiken en dat is natuurlijk weggegooid geld. Ze zijn bijna afgelopen, dus moeten we bij Microsoft kijken of we in plaats van 60 gebruikers voor 50 mogen betalen.

Webshop weg

Vreemde situaties komen eigenlijk nooit voor. Het vreemde is dat er altijd problemen komen als ik afwezig ben, zoals vorige week. Toen zat ik toevallig in het ziekenhuis, en dan valt hier ineens de stroom uit. Dat soort dingen. En dan verwacht je dat je een noodstroomvoorziening hebt, maar die zegt dan ook van ik schei ermee uit. We hebben hier zo’n backup batterij van HP erin hangen en die zou een kwartier lang alle servers aan moeten houden als de stroom eraf valt. En als het te lang duurt, geeft hij een signaal aan de servers, die dan netjes worden afgesloten. Maar op een of andere manier ging dat niet goed, waardoor alle servers uitgingen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Als ik aanwezig ben gebeuren er niet vaak van die grote dingen, zoals internet dat uitvalt, een telefooncentrale die het niet meer doet of een server die dienst weigert. Wel heb ik een paar weken geleden per ongeluk een webshop weggegooid. We zitten nu in een migratietraject van de ene server naar een nieuwe en daarbij was ik iets te rigoureus met het opruimen van die oude server. Ik drukte op de delete-knop, terwijl ik dat niet had moeten doen. Toen moesten we dus heel snel schakelen naar de nieuwe shop. Die was al wel helemaal klaar, maar er moesten nog een paar dingen in worden gezet, zoals gebruikers en zo. En dat hebben we er toen maar in een middagje doorheen gestampt, zodat de mensen weer normaal de shop in konden. Dat was een blundertje van grote proporties.

Dagelijks werk

Ik heb vorig jaar veel geld mogen uitgeven aan mijn netwerk. Van alles heb ik het nieuwste van het nieuwste gekocht. Windows Server 2008, Windows Exchange 2007. Daar kunnen we wel tien jaar mee vooruit. Dat heeft een goed lopend netwerk opgeleverd. We hebben nagenoeg nooit problemen. En als er iets gebeurt, dan is het natuurlijk zo opgelost, want ik zit er bovenop, dat is het makkelijke ervan. De mensen kunnen altijd alles aan mij vragen, ook al is het een klein probleempje van een verkeerde toets aangeslagen en Outlook doet heel erg raar. Dat lossen we wel even op.

Maar ik heb nog meer taken dan alleen IT. Ik ben ook verantwoordelijk voor telecommunicatie, zowel mobiel als vast. Verder zitten de airco’s, electra, beveiliging en blusapparatuur in mijn takenpakket, en ik moet kantoorartikelen bestellen. We zijn iets te klein om voor al die taken apart iemand in te huren, dus dan wordt het verdeeld over twee of drie afdelingen. Op die manier hebben we het hier geregeld.

Bron: Techworld