Dit zijn de elementen die samen de onvoorstelbare kracht vormen in de film 'The Perfect Storm'. En daar kan je als organisatie van leren. Want als je de versterkende krachten kunt ontketenen en beheersen dan ontstaat 1 + 1 = 3, maar dan inclusief machtsverheffen.

Gelukkig kijken de meeste organisaties niet meer naar het verbeteren van zwakke punten van een individu, maar juist naar hoe je je sterke kanten kunt verbeteren en verbreden. Of, zoals ik van een wijze leidinggevende heb geleerd: "Ik zie liever dat jouw 8 een 9 wordt, in plaats van dat je je energie gebruikt om van een 2 een 3 te maken".

Auteur: Emiel Langeberg

Emiel heeft een achtergrond als ontwikkelaar met een passie voor gebruikersvriendelijkheid. Vanuit dat standpunt heeft hij zich verder ontwikkeld tot User Experience Designer. Daar werkt hij in de wereld tussen traditionele business en IT, waar hij door middel van nauwe samenwerking hele mooie dingen laat ontstaan.

Maar sterkere krachten bij individuen maken nog geen perfecte storm, hooguit een krachtiger lagedruk gebied. In theorie is dit op te lossen door het koudefront en het hogedruk gebied uit je organisatie erbij te brengen, om zo de benodigde elementen elkaar te laten versterken. In de praktijk stuit dit op twee problemen:

Allereerst heb je vaak niet de luxe om aan dit soort cherry-picking te doen. Er is vaak geen hogedruk gebied beschikbaar, en zal je aan de slag moeten met een warme golfstroom.

Maar zelfs als alle benodigde elementen bij elkaar komen, is het resultaat vaak niet meer dan een flinke rukwind en misschien een veelbelovend springtij.

Het geheime ingrediënt voor de perfect storm het inzicht geven in de 'modus operandi' van ieder individu. Dit is HOE iemand instinctief zijn werk doet. Waar de een energie haalt uit diepgaande onderzoeken, zal een ander opbloeien als hij met twee of drie dingen tegelijk aan de slag kan. Door mensen te laten beseffen hoe ze diep van binnen zijn, zal elk individu tot veel meer in staat zijn. Jouw natuurlijke manier van werken kost het minste energie en levert het meeste op. Ik heb dit zelf ervaren met de Kolbe-A index.

Als je hier zou stoppen, heb je te maken met een team van razende energieën dat resulteert in een spectaculaire chaos waar men nog weken over napraat bij de koffieautomaat. Met de plechtige belofte dat men zo'n experiment nooit meer zal proberen. We missen namelijk nog het cruciale onderdeel waar de elementen elkaar weten te versterken, en samen dezelfde richting op gaan. Afhankelijk van de organisatie ziet men hier vaak een rol voor een kei van een product owner, een zeer sterke teamleider of een andere externe verbindingsfactor.

Maar de organische manier om deze synergie te bereiken is door elk teamlid inzicht te geven in de 'modus operandi' van de anderen. Op deze manier ontstaat er direct een versterking van elkaars energie doordat je beter begrijpt hoe de ander werkt, zonder dat er een vertaler nodig is. Ook hier is de Kolbe-A index een uitkomst vanwege de eenvoudige representatie van ieders 'modus operandi'.

Voelt de energie in jouw project soms ook niet meer dan een licht briesje? Leer wat de 'modus operandi' van jezelf en van de mensen om je heen is. Ik kan je geen perfect storm garanderen, maar een weersvoorspelling met een sterke energiestroom door het team, mogelijk aantrekkend tot orkaankracht kan ik je wel geven.