Het wetsvoorstel, dat donderdag is aangenomen, moet een einde maken aan de verschillende wetten die de afzonderlijke lidstaten nu nog hebben. Eén geharmoniseerde Europese wet moet het piraterijprobleem aanpakken, zo is het idee. Volgens de plannen van eurocommissaris Frits Bolkestein – belast met de interne markt – zullen vooral de grote partijen moeten worden aangepakt. Hij denkt daarbij onder meer aan het bevriezen van bankrekeningen en het opleggen van gevangenisstraffen. Dit gaat de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) lang niet ver genoeg. In een verklaring noemt deze belangengroep van de muziekindustrie het voorstel volstrekt `inadequaat'. Om het `epidemische probleem' van piraterij aan te pakken, zijn volgens de IFPI veel zwaardere maatregelen nodig. De organisatie wijst er nog eens op dat de creatieve sector (zoals de film-, muziek- en software-industrie) in Europa op jaarbasis 4,5 miljard dollar verliest door piraterij. Om dit het hoofd te bieden is een `agressieve benadering' nodig. Hieronder valt in de visie van de IFPI ook het aanpakken van individuen. De Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie) wil echter de kleine thuisgebruiker niet criminaliseren. Het is nu aan het Europees Parlement om het voorstel aan te nemen. Daarna moeten de individuele lidstaten, waaronder Nederland, het in de eigen wetgeving implementeren.