Bush presenteert dinsdag een pakket maatregelen om de economie te stimuleren. Belangrijk onderdeel in dit pakket is de zogenoemde `depreciation bonus'. Hiermee kunnen bedrijven eenmalig een groter deel van hun investeringen afschrijven. Het Amerikaanse Congres gaf vorig jaar zijn goedkeuring aan een bonus van 30 procent. Verscheidene industriegroepen, waaronder de ITAA (Information Technology Association of America) pleiten echter voor 50 procent aftrek. Hoe hoger de aftrek, hoe meer budget managers overhouden om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe hard- en software, zo redeneren de groeperingen. Een bijkomend voordeel van een hogere aftrek in het eerste jaar is dat de regeling dan beter overeenstemt met de realiteit, meent de ITAA. Het Amerikaanse schema voor de belastingaftrek van investeringen gaat nu uit van een periode van drie tot zeven jaar waarin investeringen worden afgeschreven. In de praktijk is dit echter vaak langer dan dat de apparatuur daadwerkelijk in gebruik is. Indien er in het aankoopjaar meteen vijftig procent mag worden afgeschreven, is de kans groot dat de resterende vijftig procent tijdens de gebruiksduur van de apparatuur wordt afgeschreven, zegt de ITAA.