Ieder jaar voor Kerst kiest het Amerikaanse weekblad Time een persoonlijkheid die in de ogen van de redactie het meeste zijn of haar stempel op het afgelopen jaar heeft gedrukt. Hoeveel tranen er dit jaar ook zijn vergoten over prinses Diana na haar noodlottig ongeluk in Parijs, Time kwam met een eigenzinnige keuze voor de dag. De 61-jarige Andy Grove wordt in het omslagartikel gezien als de man die de basis legde voor volledig nieuwe economie, gegrondvest op de informatietechnologie. Die digitale revolutie vergelijkt het blad met de industriele revolutie in de 19de eeuw, toen de stoommachine ook de aanzet tot een volledige herinrichting van de economie. Grove werd in 1936 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest geboren als Andreas Grof. In de oorlog werd de familie Grof opgepakt door de nazi's en naar een concentratiekamp gebracht. Alleen Andreas en zijn moeder keerden naar Boedapest terug. In 1956, toen de Russen Hongarije binnenvielen, nam Andreas Grof de benen naar Oostenrijk en later naar de Verenigde Staten. Hij volgde een opleiding tot ingenieur en stond in 1968 aan de wieg van Intel, dat onder zijn leiding uitgroeide tot de grootste fabrikant van processors ter wereld, vooral na de geboorte van de personal computer in het begin van de jaren tachtig. Aan opkomst van een nieuwe economie heeft Intel ruim zijn steentje bijgedragen. Intel-processors vormen het hart van 90 procent van alle personal computers. De economische groei die het gevolg is geweest van de digitale revolutie noemt Time indrukwekkend. Zeven jaar geleden droeg de informatietechnologie amper voor tien procent bij aan de economische groei: in 1997 neemt de computerindustrie bijna een derde van de stijging voor haar rekening. Intel zelf boert er goed bij: de afgelopen tien jaar werd een gemiddelde omzetstijging geboekt van 44 procent, aldus de rekenmeesters van Time. Aan de verkiezing tot Man van het Jaar is geen geldbedrag of glimmende beker verbonden: het gaat om de eer. Andy Grove siert deze week de omslag van een groot weekblad - maar dat is de chipbakker wel eens eerder overkomen.