Het woord 'gratis' zal binnen afzienbare tijd geen toverwoord meer zijn op internet. "Het tijdperk van gratis of goedkope producten op internet is over. Ik voorspel dat veel bedrijven die nu online zijn het niet zullen redden." Dat zei Marc Andreessen in een interview met de Financial Times. Andreessen is een van de ontwikkelaars van Netscape en was financieel directeur van America Online.

Met name de Verenigde Staten hebben volgens hem een kater. "Wat je ziet is dat bedrijven zich nu ineens terugtrekken en stevig gaan bezuinigen", zegt Andreessen. Dat stemt niet hoopvol. "Ik verwacht dat van de dotcom-bedrijven alleen Amazon voldoende winst zal kunnen maken en zal laten zien dat zij wel in staat is om handel te drijven op internet."

Het overgrote deel zal afhaken of een andere weg in slaan. In de afgelopen jaren leefde iedereen in de veronderstelling dat je als bedrijf niet kapot kon gaan op internet. "Je ging ervoor als bedrijf of niet. Alle bedrijven die ervoor gingen, zullen over de kop gaan. Met uitzondering van Amazon."

Hij is ook somber gesteld over de toekomstverwachtingen van B2B-bedrijven. Op de vraag hoe het zal gaan met deze bedrijfstak zei hij: "Het grootste deel van de B2B-startups zal in het stof bijten."

Zijn uitspraken zijn niet van de laatste tijd. Naar eigen zeggen zag hij de teruggang al jaren geleden aankomen. Hij staakte zijn investeringen in 1998. Voor hem was de maat vol toen Amazon zijn piek bereikte en iVillage, een internetportal voor vrouwen, naar de beurs ging.

Andreessen denkt dat de situatie weer terug zal keren naar die van begin jaren negentig toen men nog met beide benen op de grond stond. "In die tijd was iedereen er nog van overtuigd dat bedrijven binnen afzienbare tijd winst moesten gaan maken om te kunnen overleven. Bij Netscape kwamen de geldstromen al in de eerste jaren na oprichting goed op gang."

In het begin van de jaren negentig werkte Andreessen samen met Jim Clark, voormalig voorzitter van Silicon Graphics, aan de ontwikkeling van Netscape. Later werd hij financieel directeur van America Online. Op dit moment is hij actief in LoudCloud, een bedrijf dat software en ondersteuning verleent aan bedrijven die zich willen richten op e-commerce.