Deze code zal regels bevatten waaraan de Nederlandse verzenders van commerciële e-mail zich moeten houden. De DDMA (een platform voor direct marketing industrie) gaat binnen enkele weken weer om tafel zitten met andere brancheorganisaties om te praten over een gezamenlijke code. "De patstelling die tussen de partijen in het overleg ontstond, is inmiddels opgeheven", schrijft de DDMA in zijn nieuwsbrief. Begin oktober werd bekend dat de DDMA uit een overleg over de e-mailgedragscode met Thuiswinkel.org (de brancheorganisatie voor webwinkels) en EMMA-nl (de belangenbehartiger van e-mailmarketeers) was gestapt. Twistpunt was het verkopen van bestanden met e-mailadressen aan derden. De DDMA vond dat bedrijven hun adressenbestand moeten kunnen verhuren. EMMA-nl, Thuiswinkel.org en de NLIP (dat inmiddels niet meer bij het overleg over de gedragscode is betrokken) stonden daarentegen op het standpunt dat verzenders van commerciële e-mails terughoudend moeten zijn met het leveren van adressenbestanden aan derden.

Telecommunicatiewet

De nieuwe Telecommunicatiewet, die dinsdag door de Tweede Kamer wordt aangenomen, lijkt dit probleem op te lossen. Bedrijven mogen alleen nog maar commerciële e-mail versturen naar mensen die daar van tevoren toestemming voor hebben gegeven. Dat lijkt het einde te betekenen voor het verstrekken van e-mailgegevens aan derden. Maar Dirk van der Steenhoven van DDMA hoopt echter dat er 'binnen de wettelijke kaders' toch mogelijkheden zullen zijn voor het verstrekken van e-mailadressen aan derden. Ook Sander van der Blonk van EMMA-nl wil kijken of het mogelijk is om 'derdenverstrekking onder omstandigheden mogelijk te maken'. "Denk bijvoorbeeld aan iemand die zich aanmeldt voor een nieuwsbrief en tegelijkertijd kan aangeven van welke met name genoemde bedrijven of over welke genoemde onderwerpen hij e-mail wil ontvangen", aldus Van der Blonk. Zowel Van der Steenhoven als Van der Blonk heeft goede hoop dat er nog dit jaar overeenstemming wordt bereikt over een gemeenschappelijke gedragscode. "Dat is in het belang van de hele industrie", aldus Van der Steenhoven.