De deelnemers aan een overleg over een e-mailgedragscode (Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor direct-marketeers DDMA en de belangenbehartiger van e-mailmarketeers EMMA-nl, ECP.nl en de NLIP) staan lijnrecht tegenover elkaar. De Dutch Dialogue Marketing Association ( DDMA) vindt dat bedrijven hun adressenbestand moeten kunnen verhuren. De E-mail Marketing Association Nederland ( EMMA-nl), Thuiswinkel.org, ECP.nl en de NLIP staan daarentegen op het standpunt dat verzenders van commerciële e-mails terughoudend moeten zijn met het leveren van adressenbestanden aan derden. Voor de DDMA was het geschil reden om zich uit het overleg over de e-mailcode terug te trekken. "Het voorstel om adressen niet aan derden te verstrekken, is niet uitvoerbaar", zegt Dirk van der Steenhoven van de DDMA tegenover WebWereld. "Het is een beknotting van de commerciële meningsuiting en lost het spamprobleem ook niet op."

Spamverbod

Binnenkort wordt in Nederland een spamverbod van kracht. De Tweede Kamer zal volgende week dinsdag stemmen over een wet waardoor bedrijven in het vervolg alleen nog maar commerciële e-mails mogen versturen naar mensen die zich daarvoor hebben aangemeld (opt-in). Volgens Van der Steenhoven moet die bepaling niet worden begrepen als een verbod op het verstrekken van e-mailadressen aan geïnteresseerde bedrijven. "Die beperking staat nergens en is zakelijk gezien ook niet aanvaardbaar." Sjoera Nas van de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom ( BoF) denkt daar anders over. "Volgens mij is de bedoeling van de wet dat je als consument duidelijk weet waarvoor je toestemming geeft als je je e-mailadres achterlaat. Op het moment dat e-mailbestanden worden doorverhuurd, is daar geen sprake meer van." EMMA-nl betreurt het besluit dat de DDMA uit het overleg over een gedragscode is gestapt. "Spam is een marktprobleem en zelfs een maatschappelijk probleem", aldus Sander van der Blonk van EMMA-nl. "Iedereen heeft er belang bij dat er een goede regeling komt. Dat vraagt om dialoog en niet om loopgraven." De DDMA is ondertussen van plan zijn eigen gedragscode op te stellen.