Uit onderzoek van Black Duck Software, dat een Open Source License Resource Center voert, blijkt dat 2834 projecten sinds de introductie van de licentie op 29 juni 2007 zijn overgestapt van de tweede naar de derde versie. In totaal gebruiken nu 2476 projecten de GPL (General Public License) versie 3, terwijl 358 de nieuwe editie van de lichtere variant (LGPL) in gebruik hebben.

Nog niet leidend

Dat aantal groeit met zo'n 220 projecten per maand, maar het zal nog lang duren doordat de nieuwe licentie zijn voorganger overschaduwt. De tweede versie wordt door 68,5 procent van de open source projecten gebruikt. Diverse projecten weigeren de overstap te maken naar de nieuwe versie. Daarbij geldt de Linux-kernel als het meest voorname voorbeeld. Linus Torvards stoort zich onder meer aan de verplichte patent licentie die ontwikkelaars en distributeurs moeten afgeven, en de bepalingen tegen digital rights management in de licentie.

Stille groei AGPL

Maar misschien is het opvallendst wel de nieuwe versie van de APL of wel de Affero General Public License versie 3 die zich vooral richt op webapplicaties. Deze licentie voegt een voorwaarde toe dat bezoekers van een website de broncode kunnen opvragen. Op deze manier worden aanbieders van online diensten zoals Google of Salesforce.com gedwongen om hun code te delen.

Deze licentie kwam pas 17 november vorig jaar op de markt en 70 projecten hebben besloten de AGPL te voeren. In absolute aantallen is dat niet veel, maar de licentie richt zich dan ook op alleen webapplicaties en niet op desktopsoftware. Daarbij is de groei opvallend, omdat eerdere versies van de licenties nauwelijks in de praktijk gebruikt werden.

Overigens zijn de cijfers van Black Duck niet onomstreden. Een schatting van Palamida komt veel hoger uit. De firma telt op zijn GPLv3-blog maar liefst 10.000 gebruikers van derde generatie van de licentie. Dit getal komt voort uit het geautomatiseerde analyse van 500.000 bestanden en een statistische calculatie.

Universitaire aandacht

Een jaar na de introductie lijkt er volop aandacht te zijn voor de nieuwe licentievormen. NLNet en de Universiteit van Tilburg organiseren op 19 september een eendaagse conferentie rond de GPL.

Stichting NLNet doneerde ooit 150.000 dollar om het proces rond het maken van de GPLv3 in goede banen te leiden.