Al lange tijd is er erg veel wrevel onder internetuitgevers over de gigantische budgetten die de publieke omroep van de politiek krijgt toegeschoven. Met de laatste concrete plannen is de onvrede weer opgelaaid. Terwijl diverse uitgevers de grootste moeite hebben de broek op te houden op internet, worden zij nu geconfronteerd met een partij die met overheidsgelden steeds directer concurreert, zo is de teneur. Volgens de plannen komt de publieke omroep met diverse overkoepelende portals, met thema's als nieuws en actualiteiten

`Zorgelijk'

Paul Molenaar van Ilse Media en Frank Volmer (commercieel directeur van de Telegraaf) hebben grote moeite met de internetambities van de omroep. "Ik vind het zeer zorgelijk", zo zegt Molenaar. "Overal moeten sites inkrimpen en dan komt Omroep.nl die met staatssteun rechtstreeks gaat concurreren." De nieuwssite van Ilse Media – Nu.nl – heeft onlangs als gevolg van een reorganisatie sterk moeten inkrimpen. Een groots opgezette site als En.nl (van PCM) werd zelfs eerder dit jaar helemaal opgeheven. De Telegraaf schrapte op zijn beurt zijn brede portal Telegraaf.net. Ook Volmer stelt grote moeite te hebben met de ontwikkelingen rondom Omroep.nl. "Het is een absurde situatie. Met publiek gegenereerd geld worden sites in de lucht gehouden die gewoon keihard de concurrentie aangaan met commerciële partijen." Volmer vergelijkt de situatie met een denkbeeldig scenario waarbij de publieke omroep een krant zou beginnen: "Daar zal iedereen van zeggen dat het niet kan. Waarom dan wel met internet? Dit is erg slecht voor de concurrentieverhoudingen." Michel Mol (internetcoördinator van de publieke omroep) wil niets weten van concurrentievervalsing. "We zijn geen BBC die online ook hypotheekadviezen verstrekt. Bij ons komt de nadruk te liggen op audio en video. We hebben massa's materiaal dat al is gemaakt met belastinggeld en die met relatief weinig inspanningen geschikt zijn te maken voor internet." De internetbaas van de publieke omroep benadrukt dat er al veel vooruitgang is geboekt. De verschillende omroepen zouden inmiddels zijn doordrongen van het belang van één grote omroep-portal in plaats van allerlei kleine eilandjes. Mol noemt dit `revolutionair' voor Hilversumse begrippen. "We maken dezelfde content als we altijd hebben gedaan, maar dit zal via één portal beschikbaar komen."

Externe adviseurs

Molenaar is echter bang dat de miljoenen opgaan aan veel te grote redacties en het inhuren van dure externe adviseurs. "De helft zal al op zijn voordat de eerste site uit de grond is gestampt", zo vreest de directeur van Ilse. In deze vorm is het weggegooid geld, vindt Molenaar. "Het was beter geweest samenwerking te zoeken met bestaande marktpartijen." Ook Ilse Media heeft contact gezocht met de omroep om tot de een of andere vorm van samenwerking te komen, bijvoorbeeld bij het opzetten van een nieuwsportal. "Maar daar hadden ze totaal geen oren naar", aldus Molenaar. Mol zegt juist wél samenwerking te zoeken, het wachten is nog op toestemming van de omroepen. "Wat met belastinggeld is gemaakt, wil ik zo breed mogelijk inzetten." Concreet betekent dit dat de audio- en videostreams van de omroepen beschikbaar moeten komen voor derde partijen zoals bijvoorbeeld Nu.nl of de Telegraaf. Wat Mol betreft zal dat gratis zijn. Ook met de Holland Media Groep en SBS wordt samenwerking gezocht, onder meer bij de ontwikkeling van een elektronische programmagids. Molenaar staat achter pogingen om het gigantische omroeparchief via internet te ontsluiten: "Dat zijn nou precies taken van de overheid." Eenvoudig is dit niet, stelt Mol. "Met ouder materiaal zijn er vaak problemen met rechten." Verder wil Mol alleen `de krenten uit de pap' ontsluiten. "Je moet niet je hele archief online zetten. Daar zit niemand op te wachten."

Nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet wil volgens het concept regeerakkoord overigens fors bezuinigen op de publieke omroep. Er zou zo'n 30 miljoen afgaan van het huidige budget van bijna 600 miljoen euro per jaar. Voor de internetinspanningen van de publieke omroep heeft dit echter geen gevolgen, zo stelt Mol: "Er zal bezuinigd moeten worden op andere terreinen. Het budget voor internet ligt vast."