In een later stadium wil Marktplaats.nl ook uitbreiden naar Engeland, Canada en Turkije. De nieuwe naam van de internationale activiteiten is Intoko.com, die inmiddels in alle Europese varianten lijkt te zijn geregistreerd. "Wij willen dit concept de komende jaren verder uitrollen", bevestigt Frank Crebas van Marktplaats.nl. "In diverse landen hebben we de naam al laten registreren. Softwarematig hebben we een stabiele versie die we makkelijk in andere landen kunnen uitrollen." Marktplaats.nl heeft de Duitse en Spaanse vestiging van Ricardo `voor enkele tonnen' overgenomen. In de Nederlandse Ricardo heeft de site echter geen interesse. "Wij zijn hier al de grootste."

Taalperspectief

"We investeren momenteel erg veel in personeel om de zaken meteen goed aan te kunnen pakken. In Duitsland is bijvoorbeeld al een team aan het werk", zegt Crebas. We zullen een en ander vanuit de taal bekijken", aldus Crebas. "We zijn nu actief in Duitsland. Zwitserland en Oostenrijk zijn dan een logische stap. Maar dat zal op z'n vroegst volgend jaar zijn. Dit is voor ons ook een nieuw proces. Eerst maar eens kijken hoe dit gaat."