Belangrijkste verandering in de nieuwe structuur, die woensdag ingaat, is dat de grens van 200 euro waarboven plaatsingskosten moeten worden betaald, komt te vervallen. In de oude situatie moest boven deze grens een bedrag van 6 euro worden betaald.

Volgens directeur Oscar Diele van Marktplaats was deze situatie niet altijd even eenduidig en leidde dat nog wel eens tot discussie. In plaats hiervan gaat de populaire verkoopsite nu uit van een onderverdeling per rubriek. Grofweg geldt hierbij de overweging dat de handel tussen consumenten onderling gratis is.

25 euro

Groepen als boeken, computers, elektronica & witgoed, huis & inrichting en kleding zijn voortaan gratis. Bij groepen waarin volgens Marktplaats voornamelijk zakelijke advertenties worden geplaatst, worden plaatsingskosten in rekening gebracht. Afhankelijk per rubriek of groep is dat 6 euro (onder meer auto's, huurwoningen, vakantie en contacten) of 25 euro (koopwoningen, diensten en banen).

Diele spreekt van een verschuiving van gelden: "Hoewel de consumenten nog steeds de dienst uitmaken, krijgen we steeds meer zakelijke adverteerders. Door hen te laten betalen, kunnen we de handel voor consumenten nu gratis maken." Desgevraagd benadrukt Diele dat de concurrentie in de vorm van Speurders.nl 'geen rol' heeft gespeeld bij de nieuwe structuur.