Meer dan twee dozijn Amerikaanse auteurs en uitgevers die protesteren tegen de voorgestelde schikking tussen Google en de industrie. Volgens hen kunnen medewerkers van Google, andere partijen en de Amerikaanse regering lijsten bemachtigen van boeken die lezers hebben gekocht en gelezen. In de schikking zijn geen beperkingen opgenomen voor het vergaren van informatie over gebruikers door Google. Ook ontbreken er privacystandaarden voor het bewaren van data, het verwijderen hiervan en het delen van die data.

De bezwaren zijn afkomstig van de Electronic Frontier Foundation, de American Civil Liberties Union en andere burgergroepen. De schikking kwam na twee jaar tot stand en zorgt ervoor dat auteurs worden betaald door Google als hun boek wordt ingescand door de zoekgigant. Uitgevers en auteurs waren boos op het bedrijf omdat het boeken inscande waar copyright op berust. Google wil nu 63 procent van de gegenereerde omzet delen met de rechthebbenden. Dit moet nog goedgekeurd worden door de rechter.

Opslaan data schrikt af

Bij de groep rechthebbenden die bezwaar maken tegen de schikking zijn ook winnaar van de Pullitzer Prijs, Michael Chabon, beveiligingsexpert Bruce Schneier en schrijvers van boeken over seksualiteit, erotica en medische marihuana. Google kan naar verluidt bijhouden welke gebruiker hoeveel tijd besteed aan een bepaalde pagina van een gedigitaliseerd boek. "Deze manier van opslaan van data heeft een negatief effect op lezers, vooral de lezers die op zoek zijn naar boeken over controversiële of gevoelige onderwerpen als politiek, religie, seksualiteit en gezondheid", schrijven de auteurs (pdf).

Schneier denkt dat het opslaan en tracken van gebruikersdata lezers afschrikt, waardoor de omzet die zijn boeken kunnen generen daalt. Google reageerde niet direct op een verzoek om commentaar. Wel liet het bedrijf eerder weten grote stappen te zullen nemen om de privacy van gebruikers beter te beschermen. "Google Books viel altijd onder de algemene privacy policy van Google. We begrijpen dat de privacy bij het lezen van dossiers bijzonder belangrijk is voor lezers en bibliotheken", schrijft Jane Horvath, verantwoordelijk voor Google's wereldwijde privacybeleid.

Misbruik

Google publiceerde ook een privacy policy voor Google Books. Daarin benadrukt het bedrijf geen informatie over lezers vrij te geven, maar zegt wel uitzonderingen te maken onder bepaalde omstandigheden zoals een dwangbevel van de rechter. De deadline voor het aantekenen van bezwaar verliep gisteren. De zitting over de zaak staat gepland op zeven oktober.

Naast auteurs en burgerrechtenorganisaties vuren ook talloze bedrijven een laatste salvo af tegen de Google Books deal. Volgens bijvoorbeeld Microsoft komt de schikking neer op een 'ongeëvenaard misbruik van het rechtssysteem'.

Nederlandse uitgevers

Ook een aantal Nederlandse uitgeverijen hebben formeel bezwaar aangetekend bij de rechtbank in New York. Hieronder Querido, Ploegsma, Arbeiderspers en Spectrum, die stellen dat de Amerikaanse bibliotheken illegaal bezig zijn door hun boeken zonder toestemming door Google te laten inscannen.

Google Books ligt al langer van meer kanten onder vuur. Zo maakten ook Frankrijk en Duitsland bezwaar tegen het opt-out systeem dat Google eerst hanteerde. Gisteren stelde de zoekgigant voor om voor Europese boeken waarop een auteursrecht berust een opt-in systeem te gaan gebruiken, rechthebbende hoeven op die manier niet meer aan te kloppen bij Google. Behalve als de auteur het boek per se in de database wil hebben. Ook deze regeling is nog niet definitief goedgekeurd.