Het conflict tussen De Hond enerzijds en de Raad van Commissarissen anderzijds is totaal geëscaleerd. De Hond is gevraagd vrijwillig op te stappen, maar de bestuursvoorzitter heeft dit geweigerd, waarop hij is geschorst. De Hond wil het oordeel van de aandeelhouders afwachten. Kees Scholtes neemt voorlopig de positie van De Hond in. Als een complete verrassing komt de crisis bij investeringsmaatschappij Newconomy niet. Vorige week al lekte uit dat de positie van De Hond onhoudbaar is geworden. De Hond wordt verweten dat hij te veel onnodig de publiciteit zoekt. De inzakkende koers van Newconomy maakt het er niet beter op. Dinsdagmorgen zakte het aandeel Newconomy verder naar 2,30 euro. Ooit stond het aandeel op ruim 20 euro. De twee andere leden van de Raad van Bestuur – Ruud Smeets en Oscar Appeldoorn – treden 'op eigen verzoek en in goed overleg' met onmiddellijke ingang terug. Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor interim manager Kees Scholtes, die 'met een nieuwe strategie en daarop geënte bedrijfsvoering Newconomy in verhoogd tempo zal aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden'. Scholtes heeft al ruim 20 jaar ervaring met venture capital. Binnenkort zal het interim bestuur een serie maatregelen presenteren. Er zouden al gesprekken met diverse partijen worden gevoerd voor versterking van de financiële positie van Newconomy. Een acuut probleem voor Newconomy vormt oud Wish-eigenaar Jacob Pieterman die in mei zijn aandelen Newconomy wil verzilveren. Het is nog onduidelijk hoe Newconomy dit denkt te betalen. 'Paniekvoetbal'
De Hond legt zich ondertussen niet neer bij de pogingen hem op een zijspoor te zetten. Hij vindt dat de aandeelhouders zich moeten uitspreken over een eventueel vertrek. "De actie om mij tot aftreden te dwingen, lijkt op paniekvoetbal en is zeker niet in het belang van Newconomy, onze medewerkers, partnerbedrijven en aandeelhouders", aldus De Hond in een persverklaring. Een Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders zal zich over twee weken uitspreken over de positie van De Hond, die dit oordeel zal respecteren. Volgens De Hond heeft Newconomy nog voldoende financiële middelen voor zeker een periode van negen maanden. "Ik vermoed dat de leden in de Raad van Commissarissen ten onrechte in paniek zijn geraakt, terwijl daar helemaal geen reden voor is", aldus De Hond.

Eerdere relevante berichten:
Positie Maurice de Hond bij Newconomy ter discussie (16 januari 2001)
Afstoten bedrijven levert Newconomy 10 miljoen euro op (11 januari 2001)
Newconomy heeft geen geld meer voor investeringen (22 december 2000)