Er is momenteel nog weinig aandacht voor ict-vaardigheden in het onderwijs, concludeerde mbo-kenniscentrum Ecoba vorig jaar na gesprekken met Eurocommissaris Kroes en het bedrijfsleven. Met nieuwe exameneisen gaan mbo-opleidingen leerlingen toetsen op het vergaren van diverse vaardigheden op het gebied van ict. Ecabo komt daarom met de CE (een certificeringsmaat van het mbo) e-skills.

Eisen voor het hele mbo

Een van de wettelijke taken van Ecabo is dat het centrum de onderwijskwalificaties vaststelt waaraan een ROC moet voldoen. “We hebben zeven opleidingsgebieden waarvan we de kwalificaties vastleggen", vertelt de projectleider e-skills Sebastian Bristol van Ecabo. “We hopen dat de certificering die we hebben opgesteld ook wordt overgenomen door de kenniscentra van die andere richtingen." Daarmee zouden deze eisen de maat worden voor elke mbo-opleiding.

Ecabo helpt mee aan het ontwikkelen van onderwijs in economisch/administratieve, ict en veiligheidsberoepen. Aanvankelijk is de CE nog vrijblijvend, maar het is de bedoeling dat de eisen worden toegevoegd aan de opleiding zodat elke leerling de vereiste ict-vaardigheden bezit als het diploma wordt behaald, stelt Bristol.

De vereiste kennisgebieden verschillen per opleidingssoort. Zo moet een scholier van een secretariële opleiding meer weten van e-mailapplicaties dan een leerling van een beveiligingsopleiding. Mbo's kunnen vanaf het aankomende schooljaar (2013/2014) gaan examineren op de vereiste ict-vaardigheden.

Lesprogramma in ontwikkeling

“Het lesmateriaal komt tot stand bij de scholen zelf en daar kijken we samen mee naar de ontwikkeling van het lesprogramma", zegt Bristol. “Op het moment worden vaardigheden over bijvoorbeeld het gebruik van Outlook wel gegeven, maar niet officieel geëxamineerd." Hierdoor varieert de kenniskwaliteit van leerlingen per instituut, zo blijkt in de praktijk.

Mbo'ers worden bijvoorbeeld getoetst op hun kennis over beveiligingskwesties, zoals kennis over certificaten, wachtwoordbeleid, firewalls en virussen. Zo stelt één van de criteria binnen deze categorie dat leerlingen een phsihingmail moeten kunnen herkennen. In de categorie over sociale media moeten scholieren onder meer de verschillen tussen privé- en zakelijk gebruik herkennen en zich bewust zijn van de zichtbaarheid van informatie via deze sites.