In totaal hevelt McAfee, het vroegere Network Associates, ruim tweederde van de Nederlandse arbeidsplaatsen over naar Ierland. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan de ondernemingsraad, bevestigt Steven Richards, financieel directeur van McAfee. De baan van 35 medewerkers van de marketing- en salesafdeling in Amsterdam blijft gespaard. Werknemers wier baan wordt overgeheveld, kunnen indien zij willen meeverhuizen. McAfee hoopt met de maatregel onder de streep geld te besparen. "In Nederland betalen we 34 procent belasting, in Ierland slechts 12 procent", zegt Richards. "We willen daarom 81 arbeidsplekken overhevelen naar Ierland."

Banenverlies

Eind mei bleek uit onderzoek van Ernst & Young dat ook de Nederlandse it-professional zich inmiddels zorgen begint te maken over het fenomeen `offshore outsourcing'. 78 Procent van de respondenten denkt dat deze vorm van uitbesteding ook in Nederland voor banenverlies zal zorgen. Het leeuwendeel van de it'ers (37 procent) verwacht dat er dit jaar maximaal vijfduizend banen verloren zullen gaan door offshore outsourcing. Een even groot percentage denkt echter dat de impact op de Nederlandse arbeidsmarkt veel groter is en dat er tussen de tienduizend en honderdduizend arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Witold Kepinski van ComputerPartner heeft aan dit artikel bijgedragen.